Välj språk:
FULL-DISKfighter

Användare och recensenter tycker till om FULL-DISKfighter

Med FULL-DISKfighter upptäckte jag att iTunes hade behållit en säkerhetskopia av min gamla iPhone 3GS även efter jag bytt till iPhone 4. Säkerhetskopian tog upp 1 GB data på min hårddisk som jag var nöjd med att få tillbaka! Tack FULL-DISKfighter!

"...I love this program. It did exactly what I wanted it to do. Thanks..."
Teresa Wojdyla