Chọn ngôn ngữ
FULL-DISKfighter

Ảnh chụp màn hình FULL-DISKfighter

Có thể phóng to hình ảnh bằng cách nhấp chuột lên nó.

Ảnh chụp màn hình FULL-DISKfighter

Bắt đầu Tại đây
Giao diện FULL-DISKfighter sử dụng nhanh chóng và vô cùng đơn giản và có thể cung cấp cho ổ cứng của bạn một bản duyệt xem trước. Để dễ dàng tối ưu hóa và làm sạch ổ đĩa cứng của mình, bạn có thể chọn bất kỳ hoặc tất cả trong số bốn công cụ có giá trị để chạy một bản phân tích toàn diện.

Ảnh chụp màn hình FULL-DISKfighter

Tổ Chức Lại!
FULL-DISKfighter cho phép bạn dễ dàng theo dõi việc sử dụng trên ổ đĩa cứng của mình với công cụ Tổ chức đơn giản cho phép phân tích, chống phân mảnh và tái tổ chức các file giúp cho bạn có thêm ngay không gian ổ cứng.

Ảnh chụp màn hình FULL-DISKfighter

Quét Tùy Ý Theo Cách Riêng Của Bạn
FULL-DISKfighter cho phép bạn lựa chọn khu vực trên ổ đĩa cứng của mình để quét các file muốn xóa bỏ như các file Windows và file nhật ký cũ. Quá trình này sẽ được hiển thị trên một giao diện dễ sử dụng.

Tips for Avoiding Being Filtered by Spam Filters

Ít hơn là Tốt hơn!
FULL-DISKfighter cho phép bạn xem trước các file trùng lặp không cần thiết và chiếm không gian trên ổ cứng của bạn. Bạn có thể tùy chọn từng file hoặc tất cả các file trong ổ cứng của mình để làm sạch. Hãy nhớ rằng không file nào được làm sạch hoặc xóa bỏ nếu không được bạn cho phép!

Ảnh chụp màn hình FULL-DISKfighter

Làm sạch Rác!
FULL-DISKfighter cho phép bạn xem trước các file lớn đang chiếm không gian trên ổ đĩa cứng của mình. Bạn có thể tùy chọn từng file hoặc tất cả các file trong ổ cứng của mình để làm sạch. Hãy nhớ rằng không file nào được làm sạch hoặc xóa bỏ nếu không được bạn cho phép!

Microsoft Gold Certified Partner

Hãy thử một lần quét miễn phí và xem FULL-DISKfighter có thể khôi phục không gian trống trên một ổ cứng mà trước đó đã đầy như thế nào!

FULL-DISKfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner