Hrozba spamu nadále roste

V uplynulých letech byly v mnoha zemích přijaty legislativní kroky, jejichž cílem bylo snížit objem spamu. Přestože tato opatření nepochybně měla určitý efekt, praxe jasně ukázala, že přes veškerou snahu se nedaří počet zpráv nevyžádané elektronické pošty snižovat.
Celkový trend v oblasti spamu tak směřuje spíše k jejímu dalšímu nárůstu. Kvalifikované odhady hovoří o tom, že v uplynulých několika letech tvořil spam až devadesát procent všech zpráv elektronické pošty. Spam přitom představuje velmi závažný problém, který rozhodně není možno podceňovat. Kromě jeho negativního vlivu na zatěžování síťových zdrojů a produktivitu práce je rovněž značnou bezpečnostní hrozbou, neboť touto cestou se šíří viry, spyware a další obdobné škodlivé kódy.

» PC WORLD - Jan Mazal - 07-01-2009

3 jednoduché kroky jak aktualizovat ovladače na Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Dostáváte spam? Spam filtr zdarma!

Exchange Antispam Filtr
Go back to previous page
Další