SPAMfighter představuje DRIVERfighter – nástroj, který zvýší stabilitu počítače a jeho výkon.

Spolecnost SPAMfighter dodává na trh uživatelsky-prívetivá anti-spam, anti-virová a optimalizacní softwarová rešení jak pro PC tak i pro tablet a chytré telefony s operacními systémy Windows, Mac a Android. Nyní prichází SPAMfighter na trh s programem DRIVERfighter, což je program, který vyhledá a aktualizuje dostupné ovladace pro daný typ PC.

Ovladace umožnují komponentum hardware a software spolu efektivne komunikovat. Pokud jsou ovladace zastaralé, muže to vést k celkovému zhoršení stability systému, pocítac obvykle reaguje pomaleji a muže dojít i k jeho selhání. Stahovat ovladace individuálne je docela nárocné. Vetšina softwarových programu uživatele sice sama upozorní na možnost aktualizace, ale vetšina aktualizací musí být i presto individuálne proverena. To zabere nejen spoustu casu, ale také to vystavuje uživatele riziku, že si do pocítace stáhne malware nebo jiný škodlivý software aniž by si toho stacil povšimnout.

"Zastaralé ovladace mají vliv na stabilitu pocítace a mohou zpomalit jeho celkový výkon", ríká Henrik Sorensen, výkonný reditel spolecnosti SPAMfighter, a pokracuje: "Náš software na aktualizaci ovladacu, DRIVERfighter, uživateli rychle vyhledá všechny ovladace, které je treba aktualizovat, a aktualizace také nainstaluje. Šetrí tak uživatelum nejen cas , ale zároven je chrání pred stažením škodlivého softwaru. "

DRIVERfighter používá databázi vice než 85 tisíc datových vstupu od více než 10ti tisíc ruzných výrobcu, aby bylo zaruceno, že se nejnovejší aktualizace dostanou k uživateli z jednoho zdroje. Do databáze jsou samozrejme neustále pridávány nové ovladace.

Mezi DRIVERfighter funkce patrí:

  • Rychlé skenování PC
  • DRIVERfighter vyhledá zastaralé ovladace a najde k nim vhodné aktualizace spolu s instalacními instrukcemi
  • Zlepšení fungování hardware
  • Nejnovejší aktualizace ovladacu od výrobcu casto obsahují nové nebo zdokonalené funkce komponentu.
  • Zvýšení stability a výkonu
  • Aktualizované ovladace zlepšují výkon pocítace a snižují riziko selhání nebo zpomalování.
  • Zvýšení produktivity
  • Nehledejte aktualizace manuálne a ušetrete svuj cas
  • Lepší bezpecnost online

Manuální hledání a stahování vhodných aktualizací z ruzných neproverených zdroju na internetu muže být vysoce riskantní

Pomocí DRIVERfighter skenu zdarma zjistíte, které ovladace je potreba aktualizovat . Sken je k dispozici zde: http://www.spamfighter.com/DRIVERfighter/Lang_CS/.

» SPAMfighter - 10-09-2012

3 jednoduché kroky jak aktualizovat ovladače na Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Dostáváte spam? Spam filtr zdarma!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Další