Nové signatury zdarma v poslední verzi SPAMfighter Exchange Module

Součástí poslední vydané verze SPAMfighter Exchange Module je také nová funkce pro přidávání signatur, kterým se také říká "disclaimers", v odchozích emailech pro Exchange servery 2007, 2010 a 2013.

V dnešní době je naprostou samozřejmostí komunikovat s obchodními protějšky a uzavírat nejrůznější dohody emailem. Emaily hrají ve společnostech klíčovou roli pro dosažení úspěchu. na druhé straně však mohou být emaily rozesílané zaměstanci společností i použity proti nim. Spousta společností používá různé formy právních signatur, aby se vyhnuly potenciálnímu nebezpečí, některé však používají signatury i k jiným účelům: signatury pro zachování důvernosti, signatury pro marketing při vytváření korporátní identity a značky. Většina signatur obsahuje varování o virech a spamu, čímž společnosti signalizují, že mají zavedena opatření na zabezpečení emailů, a skenují je na viry a spam.

SPAMfighter Exchange Module verze 5.1.0.6 nabízí signatury, které mohou být přidávány buď individuálně nebo hromadně pro určité skupiny. Například určité divize nebo oddělení ve společnosti mohou mít individuální HTML signatury s unikátním obsahem, logy a odkazy. Centralizovaná a kompletní kontrola nad Exchange signaturami šetří čas IT administraci a standardizuje signatury v profesionální emailové komunikaci. Jinými slovy řečeno: SPAMfighter Exchange Module umožňuje snadnou a pružnou kontrolu nad signaturami v korporátních emailech.

Signatury ve SPAMfighter Exchange Module podporují i emaily odeslané přes Exchange server, iPhone nebo jiný typ mobilních telefonů spolu s Outlook Web Access.

Všichni stávající a noví uživatelé SPAMfighter Exchange Module budou mít plný přístup k novým funkcím a to naprosto zdarma. SPAMfighter Exchange Module je k dispozici ve 30-ti denní zkušební době.

» SPAMfighter - 21-01-2014

3 jednoduché kroky jak aktualizovat ovladače na Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Dostáváte spam? Spam filtr zdarma!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.
To reward your interest, we would like to offer you any of our award-winning products
at the price $19.95. Pick your own favorites.

Go back to previous page
Další