Nové signatury zdarma v poslední verzi SPAMfighter Exchange Module

Součástí poslední vydané verze SPAMfighter Exchange Module je také nová funkce pro přidávání signatur, kterým se také říká "disclaimers", v odchozích emailech pro Exchange servery 2007, 2010 a 2013.

V dnešní době je naprostou samozřejmostí komunikovat s obchodními protějšky a uzavírat nejrůznější dohody emailem. Emaily hrají ve společnostech klíčovou roli pro dosažení úspěchu. na druhé straně však mohou být emaily rozesílané zaměstanci společností i použity proti nim. Spousta společností používá různé formy právních signatur, aby se vyhnuly potenciálnímu nebezpečí, některé však používají signatury i k jiným účelům: signatury pro zachování důvernosti, signatury pro marketing při vytváření korporátní identity a značky. Většina signatur obsahuje varování o virech a spamu, čímž společnosti signalizují, že mají zavedena opatření na zabezpečení emailů, a skenují je na viry a spam.

SPAMfighter Exchange Module verze 5.1.0.6 nabízí signatury, které mohou být přidávány buď individuálně nebo hromadně pro určité skupiny. Například určité divize nebo oddělení ve společnosti mohou mít individuální HTML signatury s unikátním obsahem, logy a odkazy. Centralizovaná a kompletní kontrola nad Exchange signaturami šetří čas IT administraci a standardizuje signatury v profesionální emailové komunikaci. Jinými slovy řečeno: SPAMfighter Exchange Module umožňuje snadnou a pružnou kontrolu nad signaturami v korporátních emailech.

Signatury ve SPAMfighter Exchange Module podporují i emaily odeslané přes Exchange server, iPhone nebo jiný typ mobilních telefonů spolu s Outlook Web Access.

Všichni stávající a noví uživatelé SPAMfighter Exchange Module budou mít plný přístup k novým funkcím a to naprosto zdarma. SPAMfighter Exchange Module je k dispozici ve 30-ti denní zkušební době.

» SPAMfighter - 21-01-2014

3 jednoduché kroky jak aktualizovat ovladače na Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Dostáváte spam? Spam filtr zdarma!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Další