Spam raten nærmest konstant i August 2011

I den nyeste Symantec Intelligence report for August 2011 opgøres den globale spam rate til 75.9%, hvilket er et svagt fald på 1,0% i forhold til July 2011. De områder der er mest ramt af spam er Saudi Arabien (84,8% spam), Kina (81,6% spam) og Rusland (81.1% spam).

Andetsteds i rapporten peger Symantec på MBR (Master boot record) malware. MBR er det område på hard disken som benyttes til at boote PC'en, og som derfor er et yndet sted for cyberkriminelle at forsøge at placere malware. Symantec ser en stigning i antallet af MBR malware. Symantec oplyser i øvrigt at det mest sete malware i August 2011 er W32.Ramnit som er en infektion er typisk spredes gennem lagerenheder der kan fjernes fra PC'en. W32.Ramnit udgjorde 15.8% af malwaren i August 2011.

» SPAMfighter - 9/5/2011

3 enkle trin til at opdatere driverne på din Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Indbakke fuld af spam? Gratis spam filter!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Næste