Tændte PC'er koster kassen og er energifråds

I en undersøgelse foretaget af INOVA - specialister i CO2 reduktion og energibesparelser - blandt mere end 50 store danske virksomheder påpeges at 17,2% af PC'er ikke slukkes om natten.

En primær forklaring er at man ikke gider vente på opstart næste morgen, da opstartsprocessen af PC'en er meget langsommelig. Andre forklaringer er at man fra IT afdelingen har pålagt at PC skal lades stå tændt pga. PC opgraderinger. Slutteligt betyder forglemmelse også at enkelte PC'er ikke slukkes om natten. Tendensen med at lade PC'en være tændt om natten er stærkest i virksomheder der benytter stationære PC'ere, mens virksomheder med primært bærbare PC'ere har en mere miljørigtig adfærd.


En PC som ikke slukkes om natten forbruger 438,1 kWh mere om året svarende til en ekstra udledning på 0,2 ton CO2 samt en meromkostning på kr. 525,72 om året. For en større dansk virksomhed med eksempelvis 1.200 PC brugere vil dette indebære en ekstra CO2 udledning på 40,6 ton CO2 samt en merudgift på kr. 108.298,32 om året. Sætter man det i et større perspektiv og antager der er 1 million PC'ere i danske virksomheder så kan den samlede CO2 udledning samenholdes med ca. 9.500 bilers CO2 udledning i et år på de danske landeveje.

Martin Thorborg, medstifter af SPAMfighter udtaler: "Tallene viser klart at der er et stort potentiale i en adfærdsændring her og at virksomheder har brug for bedre værktøjer til at styre energiforbruget og optimere deres brug af PC'er".

 

Om Inova:

INOVA's vision er at bistå virksomheder i at realisere konkrete energibesparelser og dokumentere disse, herudover udarbejdes CO2 regnskaber og CESA certificeringer som yderligere understøtter virksomhedens miljøprofil. INOVA beskæftiger rådgivere med branchekendskab, økonomisk og akademisk baggrund samtidig med, at firmaet har juridiske samarbejdspartnere, og derfor kan INOVA i dag tilbyde bred rådgivning inden for områderne 'Energibesparelser' og 'CO2 regnskaber'


» SPAMfighter - 23-08-2010

3 enkle trin til at opdatere driverne på din Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Indbakke fuld af spam? Gratis spam filter!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Næste