Filtriranje izlazne neželjene pošte za Exchange Server sa SPAMfighter Exchange Module verzija 5

SPAMfighter Exchange Module verzija 5 sada filtrira ulaznu, izlaznu i internu neželjenu poštu.

Kopenhagen, 20. kolovoza -- SPAMfighter (www.spamfighter.com), vodeæi ponuditelj softvera za sigurnost i optimizaciju i aplikacija za raèunala, poslužitelje, tablete i pametne telefone s operativnim sustavom Windows, Mac i Android danas je najavio objavu Verzije 5 popularnog softvera SPAMfighter Exchange Module , snažnog filtra neželjene pošte za poduzeæa i obrte koji sada filtrira ulaznu, izlaznu i internu neželjenu poštu.

Mnoga se poduzeæa bore s time na koji naèin kreirati ili provesti skup smjernica za korištenje e-pošte i zabrinuti su što se zaposlenici koriste e-poštom ili neuèinkovito ili na naèin koji se protivi politici korištenja e-pošte tog poduzeæa. SPAMfighter Exchange Module verzija 5 uvodi znaèajke za provjeru izlazne e-pošte u podruèjima zabrinutosti, ukljuèujuæi i preveliki broj primatelja ili poveznice na video zapise na YouTube, a može postaviti i ogranièenje velièine i broja privitaka u porukama izlazne pošte. Primjenom tih parametara poduzeæa æe se koristiti e-poštom mnogo produktivnije i bez opasnosti da æe završiti na crnim listama zbog slanja neželjene pošte. Iste se te politike mogu primijeniti i na interne uredske poruke e-pošte, osiguravajuæi uèinkovitiju i neometanu komunikaciju meðu zaposlenicima.

SPAMfighter Exchange Module verzija 5 takoðer uvodi i druge dojmljive nove znaèajke, ukljuèujuæi i:

* Filtar velikih slova. Sprjeèava korisnike u slanju e-pošte s velikim udjelom velikih slova.
* E-pošta s novim obavijestima. Potpuna podrška za ulaznu, izlaznu i internu neželjenu poštu.
* Dijagnostika neželjene pošte. Testovi sigurnosti na neželjenu poštu.
* Ažurirano korisnièko suèelje. Sada obuhvaæa i pristup podršci putem brbljanja uživo.

"Ovo je nadaleko najveæa nadogradnja u osmogodišnjoj povijesti SPAMfighter Exchange Module", izjavio je Henrik Sorensen, generalni menadžer i osnivaè SPAMfightera. "Slušali smo tržište, slušali smo naše pouzdane trgovce na malo i, naravno, slušali smo naše korisnike. Velika je potreba za filtrom neželjene pošte za poslužitelje Exchange server koji se ne fokusiraju samo na ulaznu neželjenu poštu, nego i na izlaznu i internu neželjenu poštu."

Osim nanovo uvedenog filtriranja izlazne i interne neželjene pošte, SPAMfighter Exchange Module još uvijek je nagraðivani softver za borbu protiv neželjene pošte za Microsoft Exchange Filter. za instalaciju SPAMfighter Exchange Module potrebno je svega par minuta, savršeno se integrira u Microsoft Exchange Server, a nije mu potrebno dodatno vrijeme za poèetak filtriranja. Jednostavna pravila i politike lako se mogu primijeniti na korisnike i skupine korisnika.

Besplatna demo-verzija s potpunom funkcionalnošæu dostupna je u trajanju od 30 dana, tijekom kojeg razdoblja poduzeæa mogu pristupiti izješæima s pojedinostima o tome koliko su vremena i novca uštedjeli uklanjanjem ulazne, izlazne i interne neželjene pošte. SPAMfighter Exchange Module verzija 5 s novim znaèajkama dostupna je za Microsoft Exchange Server 2007, 2010, and 2013. SPAMfighter Exchange Module i dalje æe podržavati ranije verzije poslužitelja Microsoft Exchange Server, ukljuèujuæi i 2000, 2003. Takoðer su podržana i sljedeæa virtualna okružja: VMware, Windows Hyper-V i Microsoft Virtual Server.

SPAMfighter Exchange Module verzija 5, ukljuèujuæi i podršku za Exchange 2013, dostupan je za preuzimanje s interneta odmah danas.

» SPAMfighter - 20-08-2013

3 jednostavna koraka za ažuriranje pogonskih programa na Vašem osobnom računalu s operativnim sustavom WindowsSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!E-mailovi puni neželjene pošte? Besplatni filtar protiv neželjene pošte!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Next