Dva proizvoda tvrtke SPAMfighter prošla VB100 test

Tijekom protekle dvije godine zabilježen je znaèajan porast broja napada zloæudnih softvera i u tvrtkama i kod pojedinaca. Premda je ukupna razina neželjene pošte u opadanju, pošiljatelji neželjene pošte razvili su nove metode izbjegavanja radara i mamljenja ljudi napadima u cilju kraðe identiteta i sofisticiranim zloæudnim softverima.

VB100SPAMfighter, vodeæa europska tvrtka za razvoj alata protiv neželjene pošte, ponosno najavljuje još jednu certifikaciju VB100 za dva od svojih vrhunskih rješenja protiv neželjene pošte. VBSpam provodi redovno komparativno testiranje i usporedbu rješenja protiv neželjene pošte i opæe su priznati radi dubinskog i energiènog testiranja.

Dva proizvoda tvrtke SPAMfighter, koja su ukljuèena u test komparativnog pregleda VBSPAM-a iz studenog 2011., jesu klijenti SPAMfighter i SPAMfighter Mail Gateway za poslužitelje koji su namijenjeni malim i srednjim poduzeæima. Oba su ta proizvoda prošla test i dokazala da su uèinkoviti filtri neželjene pošte. Klijent SPAMfighter je filtar neželjene pošte za Outlook i druge Microsoftove aplikacije e-pošte i za Mozilla Thunderbird. Postoje dvije verzije tog proizvoda: besplatna i PRO verzija. Besplatnu verziju možete preuzeti ovdje.

SPAMfighter Mail Gateway popularno je rješenje protiv neželjene pošte za poduzeæa koja se žele zaštititi od neželjene pošte, kraðe identiteta i svih drugih vrsta prijetnji poduzeæu putem e-pošte. Taj je proizvod dostupan u demo verziji s punom fukcionalnošæu u trajanju od 30 dana i može se preuzeti ovdje:

http://www.spamfighter.com/Lang_HR/Product_SMTP.asp

"Kao i obièno, sa zadovoljstvom primamo priznanje industrije koje ide uz ove certifikate. Naši klijenti mogu odabrati naša rješenja mirne duše", izjavio je Henrik Sørensen, suosnivaè tvrtke SPAMfighter.

» SPAMfighter - 06-12-2011

3 jednostavna koraka za ažuriranje pogonskih programa na Vašem osobnom računalu s operativnim sustavom WindowsSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!E-mailovi puni neželjene pošte? Besplatni filtar protiv neželjene pošte!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.
To reward your interest, we would like to offer you any of our award-winning products
at the price $19.95. Pick your own favorites.

Go back to previous page
Next