Klart for første møte i FNs Internett-forum

Programmet for det første møtet i FNs «Internet Governance Forum» er klart.

På FNs toppmøte om informasjonssamfunnet i Tunis i november i fjor, ble dagens styreform for Internett utsatt for til dels hard kritikk. Både europeiske land og utviklingsland pekte på det uholdbare i at det øverste drifts- og styringsorganet for Internett, Icann, er underlagt USAs handelsdepartement.

Diskusjonen på toppmøtet endte i et kompromiss. USA ble oppfordret til å gi Icann mer selvstyre, og til å ta i mot råd fra et nytt FN-forum, Internet Governance Forum eller IGF.

I helgen ble det klart at en avtale mellom USAs handelsdepartement og Icann legger opp til at Icann vil få stadig større grad av selvstyre de nærmeste årene.

 

» digi.no - Eirik Rossen - 03-10-2006

3 enkle steg for å oppdatere diverne på din Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!E-posten overfylt med spam? Gratis Spamfilter!<br />

Exchange Anti Søppelpost Filter
Go back to previous page
Neste