Tvinger partene samme for å slåss mot spam

Post- og Teletilsynet har nå invitert en rekke aktører fra norsk IKT-bransje for å diskutere seg frem til et sett med normer for hvordan bransjen skal jobbe for å redusere spam-problemet.

Internasjonalt ble det i 2004 iverksatt et arbeid gjennom opprettelse av arbeidsgruppen OECD Task Force on Spam. Fra norsk side bidro Post- og Teletilsynet og nå vil jobbe videre med dette arbeidet på nasjonalt plan.

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i april i år og offentliggjorde det de kaller OECD Anti-Spam Toolkit på sin hjemmeside.

Blant anbefalingene i arbeidsgruppens rapport er det et forslag om å utvikle nasjonale bransjenormer for internettilbyderne, slik at de gjør en større innsats mot utbredelsen av spam.

 

» digi.no - Anders Brenna - 16-10-2006

3 enkle steg for å oppdatere diverne på din Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!E-posten overfylt med spam? Gratis Spamfilter!<br />

Exchange Anti Søppelpost Filter
Go back to previous page
Neste