Kaprede PC-er bak ny spambølge

Flere overvåkere har merket seg en kraftig økning av spam de siste ukene. De åpne tallene fra Telenor - 15,9 millioner filtrerte meldinger de siste sju dagene, 28,9 millioner de siste fjorten dagene, og 57,2 millioner de siste 30 dagene - tyder på en økning på mellom 25 og 30 prosent i dagsgjennomsnitt i løpet av fire uker.

Tall fra Symantec for de to siste månedene tyder på en økning på nærmere 30 prosent, heter det i en analyse fra Symantecs avdeling SecurityFocus. Ars Technica refererer en internettilbyder på New Zealand som anslår at mengden uønsket e-post har økt med 40 prosent den siste måneden.

 

» digi.no - Eirik Rossen - 01-11-2006

3 enkle steg for å oppdatere diverne på din Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!E-posten overfylt med spam? Gratis Spamfilter!<br />

Exchange Anti Søppelpost Filter
Go back to previous page
Neste