Hilser ny markedsføringslov velkommen

I dag går høringsfristen på ny markeds­førings­lov ut. Forbruker­ombudet er fornøyd med forslaget til ny lov. "Det er viktig for For­brukerombudet at den nye loven gir oss som tilsyns­myndighet muligheten til å jobbe enda bedre for en enklere og tryggere forbru­ker­hverdag", sier for­bruker­ombud Bjørn Erik Thon.


Krav om forhåndssamtykke ved telefonsalg er blant de forslag Forbrukerombudet går inn for i sin høringsuttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet om ny markedsføringslov. Forbrukerombudet mottar et stort og økende antall klager på telefonsalg hvert år, og mener dagens ordning med reservasjonsmulighet ikke er tilstrekkelig. "Mitt inntrykk er at dette er den salgsformen som vekker mest harme blant forbrukere", sier Bjørn Erik Thon.

» forbrukerombudet - 01-11-2006

3 enkle steg for å oppdatere diverne på din Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!E-posten overfylt med spam? Gratis Spamfilter!<br />

Exchange Anti Søppelpost Filter
Go back to previous page
Neste