Norge kan bli friland for spam

Kripos vil øke strafferammen, gjøre det straffbart å planlegge masseutsendelse av ulovlig e-postreklame og sørge for at Norge blir langt bedre rustet i kampen mot spam.

 

Friland
" Med dagens utforming av markedsføringsloven § 2b, vil en risikere at Norge blir et fristed for utsendelse av spam til utlandet. " Det skriver assisterende sjef i Kripos, Ketil Haukaas, i et brev til Politidirektoratet. Bakgrunnen er en nylig avsluttet høring på forslag til endringer i markedsføringsloven fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Lovforslaget gjelder kun reklame sendt fra Norge til norske forbrukere. Dette vil ifølge Kripos gi praktiske bevisproblemer. Det pekes på at en e-postadresse ikke sier noe om hvor i verden innehaveren befinner seg. Haukaas viser til at dette neppe er i samsvar med intensjonene i et kommunikasjonsdirektiv fra EU.

 

Som eksempel nevnes en straffesak fra Stavanger. Etterforskningen avdekket at en mann hadde sendt ut 1,4 millioner e-poster m...

» p4 - Thomas Sommerset - 17-11-2006

3 enkle steg for å oppdatere diverne på din Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!E-posten overfylt med spam? Gratis Spamfilter!<br />

Exchange Anti Søppelpost Filter
Go back to previous page
Neste