SPAMfighters användare skyddas mot Internetbedrägerier som beräknas uppgå till sju miljarder dollar

Enligt konsumentrapporternas senaste undersökning "State of the Net survey", har datoranvändare i USA förlorat över sju miljarder dollar på Internetbedrägerier de senaste två åren. De brott som räknas in är phishing-, virus- och spionprogram-brottslighet.

SPAMfighter rensar varje dag bort omkring tolv miljoner skräppostmeddelanden som skickas till fyra miljoner användare världen över. Utöver skräppostfiltrering erbjuder SPAMfighter en rad olika produkter som skyddar mot olika typer av hot på Internet. Skräppostfiltrering, antivirus- och antispionprogram hjälper användaren att inte bli ytterligare en i raden som faller offer för Internetbedrägerier.

SPAMfighter har blivit framgångsrikt på grund av att över fyra miljoner användare med ett enkelt klick rapporterar in den skräppost de får. När flera användare rapporterar samma skräppostmeddelande filtreras detta automatiskt bort för alla andra användare och resultatet blir då att runt 90 procent av all skräppost filtreras bort innan den når mottagaren.

"E-postanvändare måste ständigt vara på sin vakt när och hur de ger ut privat information. SPAMfighters produktsvit skyddar användaren från dessa hot och ger dem en säkrare Internet- och e-postmiljö", säger Alix Aranza, SPAMfighters managing director i USA.

Konsumentrapporternas studier visar att phishing-bedrägerier uppgår till omkring åtta procent av Internetbedrägerierna. Phishing är en metod som går ut på att skicka falska mejl som ser ut att komma från exempelvis en bank. Mejlet ser helt legitimt ut och mottagaren luras att klicka på en länk som går till en falsk sida som också ser äkta ut. Här ombeds offret att skriva in personlig information, t.ex. kontouppgifter som sedan stjäls och används på olagligt vis. SPAMfighter filtrerar bort 99 procent av alla phishing-brev och skyddar på så vis användaren från att luras av dessa bedrägerier.

Enligt konsumentrapporten orsakar virus att omkring 1,8 miljoner användare tvingas byta ut sina datorer. Av de deltagande i studien visade sig hela 30 procent vara smittade av virus. Datoranvändare uppmanas att alltid ha ett uppdaterat antivirusprogram. VIRUSfighter är ett effektivt antivirusprogram som kan laddas hem och provas gratis i 30 dagar. Varje gång nya virus kommer ut uppdateras VIRUSfighter omedelbart så att användarna skyddas mot virusattacken.

Spionprogram visade sig vara orsaken till att omkring 850 000 hushåll tvingades byta ut sina datorer, enligt konsumentrapportens studier. Med det ständigt ökande hotet från trojaner, maskar, hijackers och keyloggers räcker det inte med ett antivirusprogram, datoranvändare behöver idag även ett bra antispionprogram för att vara på den säkra sidan. SPAMfighter kan erbjuda ett effektivt antispionprogram kallat SPYWAREfighter som skyddar användaren mot denna typ av hot.

Alla SPAMfighters produkter kan laddas ner och provas gratis i 30 dagar utan några som helst förbindelser. SPAMfighters skräppostfilter finns i en helt kostnadsfri version för privatanvändare. Ladda ner den här: http://www.spamfighter.com/Download_Download.asp

Om SPAMfighter
SPAMfighter är Europas ledande utvecklare av skräppostfilter. Det danska företaget ägs av grundarna av internetportalen Jubii.dk, Henrik Sörensen och Martin Thorborg, tillsammans med programmerarna Daniel Hjortholt och Martin Dyring. SPAMfighter har omkring 50 anställda och huvudkontoret ligger i Köpenhamn. SPAMfighter finns även i Nordamerika, Boca Raton, Florida och leds där av Alix Aranza.

SPAMfighter är ett helt skuldfritt bolag som enbart finansieras genom försäljningen av SPAMfighterklienten. Varje dag tar SPAMfighter bort omkring 16 miljoner skräppostmeddelanden från 19 miljoner testade mejl som skickats ut till över fyra miljoner användare i över 200 länder/regioner världen över.

För mer information, kontakta Alix Aranza (561) 962-4266 info@spamfighter.com

» SPAMfighter - 24-08-2007

3 enkla steg för att uppdatera dina drivrutiner på din Windows-dator.Slow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Är din email full av skräppost? Gratis spamfilter!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Nästa