Chọn ngôn ngữ

Hãy tải các ứng dụng được yêu thích của chúng tôi tại đây

SPAMfighter cung cấp các ứng dụng giúp tối ưu hóa và bảo vệ thiết bị Android của bạn

Các ứng dụng bảo mật

VIRUSfighter Android at a glance:

VIRUSfighter Android MIỄN PHÍ

VIRUSfighter Android là ứng dụng miễn phí giúp bảo vệ thiết bị Android của bạn khỏi các cuộc tấn công của vi-rút và các ứng dụng bị lây nhiễm. VIRUSfighter Android bảo vệ tệp và dữ liệu của bạn khỏi tất cả các mối đe dọa vi-rút mới xuất hiện

VIRUSfighter Android at a glance:Nền tảng không có bộ lọc cho câu thông thường hoặc câu " trigger ".Cho phép vài nội dung.
VIRUSfighter Android PRO là ứng dụng bảo vệ toàn diện thiết bị di động dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android. VIRUSfighter Android PRO có Tính năng bảo vệ chống vi-rút trong thời gian thực, Trình tư vấn về bảo mật, Trình tư vấn về quyền riêng tư và Trình quản lý ứng dụng

VIRUSfighter Android PRO

VIRUSfighter Android PRO là ứng dụng bảo vệ toàn diện thiết bị di động dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android. VIRUSfighter Android PRO có Tính năng bảo vệ chống vi-rút trong thời gian thực, Trình tư vấn về bảo mật, Trình tư vấn về quyền riêng tư và Trình quản lý ứng dụng

VIRUSfighter Android PRO là ứng dụng bảo vệ toàn diện thiết bị di động dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android. VIRUSfighter Android PRO có Tính năng bảo vệ chống vi-rút trong thời gian thực, Trình tư vấn về bảo mật, Trình tư vấn về quyền riêng tư và Trình quản lý ứng dụngBắt Đầu Download

Các ứng dụng tối ưu hóa

Full-diskfighter Android

FULL-DISKfighter Android

Xóa bộ đệm ẩn và thư rác trên thiết bị Android của bạn và lấy lại bộ nhớ lưu trữ quý giá. FULL-DISKfighter Android sẽ xóa các ứng dụng, trình duyệt, lịch sử cuộc gọi và tin nhắn khỏi bộ đệm ẩn nâng cao hiệu suất.

Full-diskfighter AndroidFull-diskfighter Android