Hai sản phẩm SPAMfighter đã qua thử nghiệm VB100

Trong những năm qua, số lượng các phần mềm độc hại tấn công các công ty và cá nhân gia tăng đáng kể. Mặc dù tổng lượng thư rác đã giảm nhưng những kẻ gửi thư rác đã phát triển cách thức gửi thư rác mới tránh được sóng rađa, mê hoặc người dùng với những trò tấn công lừa đảo và các phần mềm độc hại.

SPAMfighter, công ty phát triển công cụ chống thư rác hàng đầu Châu Âu tự hào công bố thêm một giấy chứng nhận VB100 cho hai trong số các giải pháp chống thư rác hàng đầu của mình. VBSpam thường tiến hành những thử nghiệm so sánh và so sánh các giải pháp chống thư rác và được công nhận là thử nghiệm "indept og".

Hai sản phẩm SPAMfighter đã được kiểm tra Đánh giá So sánh VBSPAM trong Tháng 11, 2011 là sản phẩm SPAMfighter dành cho máy người dùng và Cổng Thư Điện Tử SPAMfighter cho các máy chủ nhằm vào SMB. Cả hai sản phẩm này đã được kiểm tra cho thấy đây là những bộ lọc thư rác hiệu quả. Các sản phẩm SPAMfighter dành cho máy người dùng là một Bộ Lọc Thư Rác dùng cho Outlook và những máy người dùng khác sử dụng thư điện tử của Microsoft và Mozilla Thunderbird. Sản phẩm được tung ra dưới dạng phiên bản miễn phí và một phiên bản PRO. Phiên bản miễn phí có thể được tải về tại đây.

http://www.spamfighter.com/Lang_VI/Product_Info.asp

Cổng Thư điện tử SPAMfighter là một giải pháp chống thư rác phổ biến cho các công ty muốn tự bảo vệ mình khỏi thư rác, những trò lừa đảo và tất cả các mối đe dọa từ thư bourne. Sản phẩm có sẵn dưới dạng phiên bản hoàn chỉnh được sử dụng thử nghiệm trong 30 ngày và có thể tài về từ đây:

http://www.spamfighter.com/Lang_VI/Product_SMTP.asp

Ông Henrik Sørensen, nhà đồng sáng lập SPAMfighter phát biểu "Như thường lệ, Chúng tôi vui lòng công bố những chứng chỉ công nhận công nghệ này. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn các giải pháp của chúng tôi"

» SPAMfighter - 08-12-2011

3 simple steps to update drivers on your Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Email bừa bộn với thư rác? Bộ lọc thư rác miễn phí!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Tiếp tục