MIỄN PHÍ Làm sạch và Tối ưu hóa Mac của bạn (phiên bản Beta)

SPAMfighter hân hạnh giới thiệu phiên bản beta sản phẩm Mac phiên bản hoàn chỉnh đầu tiên của mình, FULL-DISKfighter dùng cho Mac. Kết hợp ba tiện ích thành một, FULL-DISKfighter dùng cho Mac sẽ giúp người sử dụng làm sạch và tối ưu hóa Mac và có thể:

1. Tìm những file rác, bao gồm: dữ liệu ứng dụng được lưu lại từ những cài đặt đã xóa trước đó, các file không sử dụng ngôn ngữ và các thành phần nhị phân PPC có thể được xóa một cách an toàn khỏi Intel Macs

2. Tìm các file trùng lặp thường tích lũy theo thời gian, được lưu tại các vị trí khác nhau và dưới những cái tên hoàn toàn khác nhau.

3.Tìm các file lớn, được người dùng xác định là "lớn", vì vậy bạn có thể thấy những gì đang chiếm hết không gian trên Mac của bạn

Vì chuẩn bị cho phát hành phiên bản hoàn chỉnh trong Quý 1, 2012, chúng tôi đưa ra phiên bản thử nghiệm Beta nhằm nhận được những phản hồi về sản phẩm, qua đó chúng tôi có thể liên tục cập nhật trong suốt giai đoạn thử nghiệm này. Phiên bản FULL-DISKfighter cho Mac này là một phiên bản beta công cộng, và sản phẩm được dùng miễn phí tại thời điểm này (đầy đủ tính năng)

Sử dụng không cần đăng ký, tuy nhiên với mong muốn giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm tốt hơn, vui lòng gửi thông tin phản hồi đến macbeta@spamfighter.com.

Bạn có thể tải FULL-DISKfighter cho Mac (Beta) từ trang web sản phẩm (tiếng Anh) hoặc nhận trực tiếp các file dmg tại đây và yêu cầu một Mac Intel chạy cho hệ điều hành OS X 10.5 hoặc cao hơn, tối thiểu là 25 MB không gian đĩa và ít nhất là 0,5 Gb Ram.

» SPAMfighter - 08-12-2011

3 simple steps to update drivers on your Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Email bừa bộn với thư rác? Bộ lọc thư rác miễn phí!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Tiếp tục