Επιλογή γλώσσας
SLOW-PCfighter

Έρευνα σχετικά με αργούς υπολογιστές

Σε online ερωτηματολόγιο, η εταιρεία SPAMfighter ρώτησε πάνω από 500 τυχαία επιλεγμένους χρήστες διαδικτύου για την απόδοση των υπολογιστών τους, και βρέθηκαν πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

1. Πόσα χρόνια έχετε τον υπολογιστή σας;

2. Πώς σας φαίνεται η λειτουργία του υπολογιστή σας τώρα, συγκριτικά με την ημερομηνία αγοράς του;

3. Πόσο ικανοποιημένος είστε με την ταχύτητα εκκίνησης του υπολογιστή σας;

4. Ικανοποίηση εκκίνησης υπολογιστή συγκριτικά με την ηλικία του υπολογιστή

5. Ικανοποίηση εκκίνησης υπολογιστή συγκριτικά με το λειτουργικό σύστημα

6. Η απόδοση του υπολογιστή σχετικά με το λειτουργικό σύστημα.

7. Γιατί θα λέγατε καθυστερεί ο υπολογιστής σας;

8. Σκοπεύετε να αγοράσετε ένα νέο υπολογιστή μέσα στον επόμενο χρόνο;

9. Τι θα κάνετε για να επιταχύνετε τον υπολογιστή σας;

Κάντε δωρεάν ανίχνευση με τον SLOW-PCfighter - το ανώτατο επίπεδο τεχνικής και βελτιστοποίησης υπολογιστών

Εκκίνηση Λήψης για Windows