Chọn ngôn ngữ
SLOW-PCfighter

Cách vô hiệu hóa màn hình cập nhật "Browser Choice" (Lựa chọn Trình duyệt)

SLOW-PCfighter có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này MIỄN PHÍ !

4 bước đơn giản để vô hiệu hoá / chặn "Browser Choice" bằng SLOW-PCfighter

4. Nhấn "Save"

Bây giờ "Browser Choice" đã bị vô hiệu hoá sẽ không xuất hiện một cách đáng ghét nữa!

Nếu bạn không đặt IE (Internet Explorer) là trình duyệt web mặc định; ứng dụng Browser Choice sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên máy tính của bạn.

SLOW-PCfighter có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này MIỄN PHÍ !

Tải về cho Windows