Chọn ngôn ngữ
SLOW-PCfighter

Khảo sát về những chiếc PC chạy chậm

Để lập thành một bản câu hỏi, SPAMfighter đả được hỏi đại hơn 500 users từ mạng lưới về sự ́ điều hành của máy của họ và đả được một kết luận đáng được chú ý.

Câu hỏi 1

1. Máy tính của bạn được sản xuất bao lâu rồi?

Câu hỏi 2

2. Bạn có ý kiến như thế nào về sự hoạt động của PC của bạn hiện tại so với khi bạn mới mua?

Câu hỏi 3

3. Mức độ hài lòng của bạn về tốc độ khởi động máy tính của bạn như thế nào?

Câu hỏi 4

4. Mức độ hài lòng của bạn như thế nào về tốc độ khởi động của Máy tính so với tuổi của máy tính?

Câu hỏi 5

5. Sự hài lòng về tốc độ khởi động của máy tính so với hệ điều hành

Câu hỏi 6

6. Hiệu suất làm việc của máy tính liên quan đến hệ điều hành.

Câu hỏi 7

7. Bạn cho rằng nguyên nhân làm cho máy tính của bạn chậm dần đi là gì?

Câu hỏi 8

8. Bạn có kế hoạch mua một chiếc máy tính mới cho mình nội trong năm tới không?

Câu hỏi 9

9. Bạn sẽ làm gì để làm tăng tốc độ cho PC của bạn?

Hãy thử một lần quét miễn phí sử dụng SLOW-PCfighter - Công cụ tối ưu hóa PC hiện đại nhất

Tải về cho Windows