Chọn ngôn ngữ
SLOW-PCfighter

Khảo sát về những chiếc PC chạy chậm

Để lập thành một bản câu hỏi, SPAMfighter đả được hỏi đại hơn 500 users từ mạng lưới về sự ́ điều hành của máy của họ và đả được một kết luận đáng được chú ý.

1. Máy tính của bạn được sản xuất bao lâu rồi?

2. Bạn có ý kiến như thế nào về sự hoạt động của PC của bạn hiện tại so với khi bạn mới mua?

3. Mức độ hài lòng của bạn về tốc độ khởi động máy tính của bạn như thế nào?

4. Mức độ hài lòng của bạn như thế nào về tốc độ khởi động của Máy tính so với tuổi của máy tính?

5. Sự hài lòng về tốc độ khởi động của máy tính so với hệ điều hành

6. Hiệu suất làm việc của máy tính liên quan đến hệ điều hành.

7. Bạn cho rằng nguyên nhân làm cho máy tính của bạn chậm dần đi là gì?

8. Bạn có kế hoạch mua một chiếc máy tính mới cho mình nội trong năm tới không?

9. Bạn sẽ làm gì để làm tăng tốc độ cho PC của bạn?

Hãy thử một lần quét miễn phí sử dụng SLOW-PCfighter - Công cụ tối ưu hóa PC hiện đại nhất

Tải về cho Windows