Chọn ngôn ngữ
SLOW-PCfighter

Khảo sát về những chiếc PC chạy chậm

Sử dụng một bảng khảo sát trực tuyến, SPAMfighter đã hỏi ngẫu nhiên hơn 500 người sử dụng Internet về hiệu suất làm việc của PC của họ và phát hiện thấy rất nhiều kết luận thú vị.

Câu hỏi 1

1. Máy tính của bạn được sản xuất bao lâu rồi?

Khảo sát

Câu hỏi 2

2. Bạn có ý kiến như thế nào về sự hoạt động của PC của bạn hiện tại so với khi bạn mới mua?

Khảo sát

Câu hỏi 3

3. Mức độ hài lòng của bạn về tốc độ khởi động máy tính của bạn như thế nào?

Khảo sát

Câu hỏi 4

4. Mức độ hài lòng của bạn như thế nào về tốc độ khởi động của Máy tính so với tuổi của máy tính?

Khảo sát

Câu hỏi 5

5. Sự hài lòng về tốc độ khởi động của máy tính so với hệ điều hành

Khảo sát

Câu hỏi 6

6. Hiệu suất làm việc của máy tính liên quan đến hệ điều hành.

Khảo sát

Câu hỏi 7

7. Bạn cho rằng nguyên nhân làm cho máy tính của bạn chậm dần đi là gì?

Khảo sát

Câu hỏi 8

8. Bạn có kế hoạch mua một chiếc máy tính mới cho mình nội trong năm tới không?

Khảo sát

Câu hỏi 9

9. Bạn sẽ làm gì để làm tăng tốc độ cho PC của bạn?

Khảo sát

Hãy thử một lần quét miễn phí sử dụng SLOW-PCfighter - Công cụ tối ưu hóa PC hiện đại nhất

Hãy thử một lần quét miễn phí sử dụng SLOW-PCfighter - Công cụ tối ưu hóa PC hiện đại nhất

SLOW-PCfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner