Zvolte jazyk:
SPAMfighter

Jak změnit záznam MX pro filtrování spamu

Podívejte se na grafické znázornění toho, jak vlastně filtrování spamu probíhá.

Takto si může běžný uživatel představit proces zpracovávání emailu

Takto si může běžný uživatel představit proces zpracovávání emailu
 • Vy (A) odešlete email vzdálenému adresátovi (B) a tento je ihned doručen.

K čemu vlastně dochází:

K čemu vlastně dochází:
 • Vy (A) chcete poslat email vzdálenému adresátovi (D)
 • K čemu vlastně dojde je, že váš emailový program odešle email na eailový server (B)
 • Emalový server (B) se zeptá DNS serveru, kam ve světě se ukládají adresátovi (D) emaily
 • DNS server pošle odpověď na emailový server (B) s takzvaným MX záznamem, kde je uveden název adresy emailového serveru (C) adresáta (D)
 • Emailový server (B) odešle email na server adresáta (C)
 • Adresát (D) přijme email ze svého emailového serveru (C)

Takto zpracováváme spam, kdyř je SPAMfighter aktivován záznam MX byl změněn

Takto zpracováváme spam, kdyř je SPAMfighter aktivován záznam MX byl změněn
 • Vy (A) chcet poslat email vzdálenému adresátovi (E)
 • K čemu vlastně dojde je, že váš emailový program odešle email na eailový server (B)
 • Emalový server (B) se zeptá DNS serveru, kam ve světě se ukládají adresátovi (E) emaily
 • DNS server odešle emailovému serveru (B) odpověď s MX záznamem, který směřuje na SPAMfighter server hosted anti-spam filtru
 • Emailový servr (B) odešle email na SPAMfighter server hosted anti-spam filtru (C)
 • SPAMfighter zkontroluje zda se nejednáo spam/malware a odešle email na emailový server adresáta (D) pouze pokud je email považován za bezpečný
 • Adresát (E) přijme email bez spamu/malware ze svého emailového serveru (D)

Přihlášení

Zdarma na 30 dní

Jednu nebo více domén s existujícím nastavením emailového serveru