Επιλογή γλώσσας
SPAMfighter

Πως να αλλάξετε τις εγγραφές MX για φιλτράρισμα spam

Δείτε τα γραφικά μας παρακάτω για το τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ταχυδρομείου και φιλτραρίσματος spam.

Πρόκειται για μία γενική προοπτική του πως γίνεται η διαχείριση του ταχυδρομείου για τους μη-ειδήμονες

Πρόκειται για μία γενική προοπτική του πως γίνεται η διαχείριση του ταχυδρομείου για τους μη-ειδήμονες
 • Εσείς (A) στέλνετε ένα e-mail σε ένα απομακρυσμένο παραλήπτη (B) και αυτό παραδίδεται άμεσα.

Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα

Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα
 • Εσείς (A) θέλετε να στείλετε ένα e-mail σε έναν απομακρυσμένο παραλήπτη (D)
 • Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι πως το πρόγραμμα e-mail σας στέλνει το e-mail σε ένα διακομιστή αλληλογραφίας (B)
 • Ο εξυπηρετητής αλληλογραφίας (B) ρωτάει τον εξυπηρετητή DNS που στον κόσμο έχει ο παραλήπτης (D) αποθηκευμένα τα e-mails του
 • Ο εξυπηρετητής DNS απαντάει στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας (B) με την λεγόμενη εγγραφή MX που έχει τη διεύθυνση του εξυπηρετητή αλληλογραφίας (C) του παραλήπτη (D)
 • Ο εξυπηρετητής αλληλογραφίας (B) στέλνει το e-mail στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας του παραλήπτη (C)
 • Ο παραλήπτης (D) ανακτεί το e-mail από τον εξυπηρετητή αλληλογραφίας του (C)

Με αυτό τον τρόπο διαχειριζόμαστε τα μηνύματα spam όταν είναι ενεργοποιημένο το SPAMfighter και οι εγγραφές MX έχουν τροποποιηθεί

Με αυτό τον τρόπο διαχειριζόμαστε τα μηνύματα spam όταν είναι ενεργοποιημένο το SPAMfighter και οι εγγραφές MX έχουν τροποποιηθεί
 • Εσείς (A) θέλετε να στείλετε ένα e-mail σε έναν απομακρυσμένο παραλήπτη (E)
 • Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι πως το πρόγραμμα e-mail σας στέλνει το e-mail σε ένα διακομιστή αλληλογραφίας (B)
 • Ο εξυπηρετητής αλληλογραφίας (B) ρωτάει τον εξυπηρετητή DNS που στον κόσμο έχει αποθηκευμένα ο παραλήπτης (E) τα e-mails του
 • Ο εξυπηρετητής DNS απαντάει στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας (B) με μία εγγραφή MX που καταδεικνύει τον σέρβερ όπου το SPAMfighter φιλοξενεί το αντισπαμικό φίλτρο
 • Ο εξυπηρετητής αλληλογραφίας (B) στέλνει το e-mail στον σέρβερ που φιλοξενείται το αντισπαμικό φίλτρο του SPAMfighter (C)
 • Το SPAMfighter ελέγχει το e-mail για σπαμ / κακόβουλο λογισμικό και θα το στείλει στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας (D) μόνο αν το e-mail κριθεί σαν ασφαλές
 • Ο παραλήπτης (E) ανακτάει το ελεύθερο από σπαμ / κακόβουλο λογισμικό e-mail από τον εξυπηρετητή αλληλογραφίας του (D)

Sign up

30 ημέρες δωρεάν

Ένα ή περισσότερα πεδία ορισμού με επαρκές setup διακομιστών email