Επιλογή γλώσσας
SPAMfighter

Αυτή είναι η Συμφωνία

Εάν είστε ιδιώτης χρήστης (όχι εμπόριο/εκπαίδευση/κράτος):
Λαβαίνετε τον SPAMfighter Pro 10 ημέρες δωρεάν. Μετά τις 10 ημέρες, υποβαθμίζεστε αυτόματα στο 100% δωρεάν λογισμικό SPAMfighter Στάνταρντ.

Οι διαφορές μεταξύ SPAMfighter Pro και SPAMfighter Στάνταρντ εξηγούνται εδώ.

Εάν είστε επιχειρηματίας (εμπόριο/εκπαίδευση/κράτος):
Λαβαίνετε τον SPAMfighter Pro για 10 ημέρες δωρεάν. Μετά τις 10 ημέρες, μπορείτε να πληρώσετεUS$29.00 ετήσια συνδρομή ή να απεγκαταστήσετε τον SPAMfighter.

Οι διαφορές μεταξύ SPAMfighter Pro και SPAMfighter Στάνταρντ εξηγούνται εδώ.

SPAMfighter λειτουργεί με
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

και
Windows Vista & Windows XP

Είμαστε επίσης υπερήφανοι που είμαστε

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner