Velg språk:
SPAMfighter
Liten eller ingen risiko for kritisk nedetid for Exchange server

E-post spam filter for Exchange servere

SPAMfighter's Anti Spam modul er en brukervennlig antispam og antivirus løsning for Microsoft Exchange Server 2013, 2010, 2007, 2003 og 2000, eller Microsoft's server for mindre bedrifter (SBS). SEM beskytter per i dag mere enn 36.000 bedrifter rundt omkring i verden.

SPAMfighter Exchange Modul er et spamfilter for e-post servere for Microsoft Exchange server som effektivt vil blokkere inngående, utgående og intern spam og beskytte deg mot trusler som viruser og spionprogram som kommer inn via e-post.

Å installere et server spam-filter for Microsoft Exchange vil spare deg for mye risiko og stress ved manuelt å fjerne spam og viruser. I SPAMfighter Echange Modul vil du ha tilgang til statistikker som forteller deg hvor mye tid og penger du har spart ved å bruke vårt program.

Husk at din Exchange server for e-post trenger ikke bare å behandle inngående meldinger, men også utgående og intern e-post. SPAMfighter Exchange Modul filtrerer ALL post og du kan anvende regler og reguleringer for håndtering av spam for disse tre gruppene av e-post.

Her er trolig det du søker etter hvis du trenger et spam-filter for en server og Microsoft Exchange:

  • Stort antall spam oppdaget -- liten falsk alarm
  • Installeres innen få minutter
  • Perfekt integrering med Microsoft Exchange
  • Liten eller ingen risiko for kritisk nedetid for Exchange server
  • Filtrering av inngående, utgående og e-post mellom egne anatte
  • Vedlikeholdsfri, men også adgang til fri brukerstøtte
  • Tildelt priser og sertifisert anti-spam søkemotor

Du vil ha en hærskare av spam-filtere tilgjengelig:

VIRUSfighter Antivirus Filter for SPAMfighter Exchange Module
Skanner e-post for virus

SPAMfighters filter for senders registerte regelverk
Filtrerer e-post basert på senders registrerte regelverk

SPAMfighters filter for sender
Filtrer e-post basert på sender og godkjente lister og svarteliste

SPAMfighters filter for fellesskap
Filtrerer e-post basert på blokkering gjort av andre fellesskap i SPAMfighter

SPAMfighters filter for kombinerte spam-poeng
Filtrerer e-post basert på kombinert spam-poeng

SPAMfighters filter for antall e-postadresser
Påser at antall TO og CC er innenfor det forhåndsdefinerte antall

SPAMfighters filter for aksje-spam
Filter spesielt utformet for aksje-spam

SPAMfighters filter for IP-addresser
Filtrerer e-post basert på senders IP-adresse og fra godkjente lister og svartelister.

SPAMfighters filter for innhold
Fltrerer e-post basert på innhold

SPAMfighters filter for store bokstaver
Filtrerer e-post basert på mye tekst med store bokstaver

SPAMfighter DNSBL Filter
Filtrerer e-postbasert på senders IP-adresse og eksterne DNS svatelister

SPAMfighters språkfilter
Filtrerer e-post basert på språk

SPAMfighters filter for mottakere
Filtrerer e-post basert på motakere, godkjente lister og svartelister

Bortsett fra at du vil sove bedre om nettene siden din Exchange server, og ansatte, er beskyttet mot spam og virus, vil du også ha glede av mange andre funksjoner som forbedrer produktiviteten innen bru av e-post. SPAMfighter Exchange Modul tilbyr også verktøy for å sikre at dine ansatte ikke sender e-post som inneholder spam til kundene.