Välj språk:
SPAMfighter
Ingen risk för driftstopp för verksamhetskritiska Exchange Server

Skräppostfilter för Exchange e-postservrar

SPAMfighters Exchange skräppostfilter är en lättanvänd antiskräppost- och antiviruslösning för Microsoft Exchange Server 2013, 2010, 2003 och 2000 eller Microsoft Small Business Server (SBS). SPAMfighter Exchange Module skyddar över 36.000 företag världen över.

SPAMfighter Exchange Module är ett serverspamfilter för Microsoft Exchange Server som effektivt blockerar inkommande, utgående och intern skräpppost och skyddar dig mot e-mailburna hot såsom virus och spyware.

Installationen av ett serverspamfilter för Microsoft Exchange kommer minska dina risker avsevärt samt minska tiden att manuellt ta bort skräppost och virus. I SPAMfighter Exchange Module kommer du ha tillgång till statistik som visar hur mycket tid och pengar du sparat genom att använda vår programvara.

Kom ihåg att din Exchange-e-mailserver inte bara behöver kontrollera inkommande mail utan också utgående och interna mail. SPAMfighter Exchange Module filtrerar ALLA mail och du kan ställa in policys och regler för skräpposthantering till alla tre mailgrupperna.

Detta är det du troligen är ute efter när du behöver ett serverspamfilter för MS Exchange:

  • Hög blockeringsgrad av skräppost - lågt antal falska positiva
  • Installerat och konfigurerat på några minuter
  • Smidig integrering med Microsoft Exchange
  • Ingen risk för driftstopp för verksamhetskritiska Exchange Server
  • Filtrering av inkommande, utgående och interna mail mellan anställda
  • Underhållsfritt men också tillgång till gratis support
  • Prisbelönt och certifierat anti-spamverktyg

Du kommer ha en hel uppsättning av spamfilter till ditt förfogande:

VIRUSfighter Antivirus Filter för SPAMfighter Exchange Module
Skannar e-mail för virus

SPAMfighter Sender Policy Framework Filter
Filtrerar e-mail baserat på Sender Policy Framework-statistik

SPAMfighter Sender Filter
Filtrerar e-mail baserat på avsändare och vit- och svartlistor.

SPAMfighter Community Filter
Filtrerar e-mail baserat på meddelanden som blockats av andra SPAMfighter-användare.

SPAMfighter Combined Spam Score Filter
Filtrerar e-mail baserat på sammanlagt skräppoststatistik

SPAMfighter E-mail Address Count Filter
Ser till att TO- och CC-talen är under den fördefinerade gränsen

SPAMfighter Stock Spam Filter
Filter som är speciellt designat för stock spam-email

SPAMfighter IP-address Filter
Filtrerar e-mail baserat på avsändarens ip-adress och vit- och svartlistning

SPAMfighter Content Filter
Filtrerar e-mail baserat på innehåll

SPAMfighter Caps Lock Filter
Filtrerar e-mail baserat på versaler och gemener.

SPAMfighter DNSBL Filter
Filtrerar e-mail baserat på avsändarens IP-adress och externa DNS-svartlistor.

SPAMfighter Language Filter
Filtrerar e-mail baserat på språk.

SPAMfighter Recipient Filter
Filtrerar e-mail baserat på mottagare samt vit- och svartlistor.

Förutom att du kommer sova bättre om nätterna för att din Exchange Server och dina anställda är skyddade mot spam och virus, så kommer du också kunna njuta av flera andra funktioner som effektiviserar din e-mailanvändning. SPAMfighter Exchange Module har också med verktyg som säkrar att dina anställda inte skickar spammiga mail till kunder.