Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Software chống mail rác của SPAMfighter

Nếu SPAMfighter nhận được mail rác mà chưa được xự kiểm soát của SPAMfighters anti spam software,bạn chỉ cần nhấn một nút là bạn đã loại bỏ cho tất cả 8,705,214 SPAMfighter trong 237 toàn quốc/diện tích.SPAMfighter Standard là một dụng cụ miển phí. Tự động lọc và loại bỏ mail rác và phishing rất là công hiệu,đặc biệt cho Outlook, Outlook Express, Windows Mail và Mozilla Thunderbird .Bất cứ lúc nào mà bạn có mail mới,SPAMfighter sẽ tự động kiểm soát.Nếu là Spam sẽ bị loại vào Spamfolder cuả bạn ngay

Anti spam software được lảnh giãi thưởng về nghành kỹ thuật.

Tải về cho Windows

Download SPAMfighter miển phí !

Tính Năng

  • Bảo đảm sự mật thiết - Thư của bạn không bao giờ lạc ra khỏi hệ thống của bạn.
  • Blacklist và Block tên miền và thư.
  • Tố cáo spam lạm dụng với 1 nút nhấn - Hảy rữa hận ngay!
  • Bảo vệ chống lại "phishing", thư trộm cắp và những thư giả tạo
  • Bảo vệ tất cả tài khoản email trong điện tính cuả bạn.
  • Tự động quản lý thư sạch

Các sản phẩm thương mại

Đọc thêm

SPAMfighter Exchange Module, SPAMfighter Mail Gateway and SPAMfighter Hosted Mail Gateway là bộ lọc spam rất có công hiệu và dể dàng sử dụng,để bảo vệ cho hệ thống công ty chống lại spam và phishing giả trá.