Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Software chống mail rác của SPAMfighter

SPAMfighter là công ty lảnh đạo về sự sáng tạo bộ lọc spam tại Âu Châu,cung cấp sự bảo vệ chống spam cho toàn cầu,8,601,943 điện tính và chủ tính ở nhà và kinh doanh.

98, ME (32 bit), 2000, XP or Windows Vista (32 bit)

Cách làm việc của SPAMfighter.

Nếu SPAMfighter nhận được mail rác mà chưa được xự kiểm soát của SPAMfighters anti spam software,bạn chỉ cần nhấn một nút là bạn đã loại bỏ cho tất cả 8,601,943 SPAMfighter trong 237 toàn quốc/diện tích.SPAMfighter Standard là một dụng cụ miển phí. Tự động lọc và loại bỏ mail rác và phishing rất là công hiệu,đặc biệt cho Outlook, Outlook Express, Windows Mail và Mozilla Thunderbird .Bất cứ lúc nào mà bạn có mail mới,SPAMfighter sẽ tự động kiểm soát.Nếu là Spam sẽ bị loại vào Spamfolder cuả bạn ngay

8,601,943 các bạn đả sử dụng SPAMfighter block spam, và trong 24 tiếng đồng hồ vưà qua |341 cać bạn SPAMfighter mới,đả được thưởng thức 1 trận chiến.Nếu các bạb nhận được thư rác mà không bị SPAMfighter phát hiện,người sử dụng block thư rác với 1 nút nhấn và nó sẻ bị block ra khỏi tất cả các bạn khác trong 1 giây.

Bắt Đầu Download

Download SPAMfighter miển phí !

Bắt Đầu Download
 • SPAMfighter Standard là dụng cụ miển phí 100% dành riêng cho nhửng bạn xử dụng cho cá nhân.
 • Anti spam software được lảnh giãi thưởng về nghành kỹ thuật.
 • Bảo vệ chống lại "phishing", thư trộm cắp và những thư giả tạo
 • Bảo vệ tất cả tài khoản email trong điện tính cuả bạn.
 • Unique là ngôn ngữ bộ lọc ,được ghi bằng một ngôn ngữ riêng biệt có năng lực để giúp bạn chặn Spam
 • Tự động bảo vệ thư sạch
 • Blacklist và Block tên miền và thư.
 • Tố cáo spam lạm dụng với 1 nút nhấn - Hảy rữa hận ngay!
 • Tự động quản lý thư sạch
 • Bảo đảm sự mật thiết - Thư của bạn không bao giờ lạc ra khỏi hệ thống của bạn.
 • Nền tảng không có bộ lọc cho câu thông thường hoặc câu " trigger ".Cho phép vài nội dung.
 • Tiếng Việt, Anh, Đức, Tây ban nha, Pháp, Í, Hy lập, Hoà lan, Liên xô, Nhật bổn,
  Bồ đào nha,Bun ca ri, Trung quốc, Thụy điển, Na uy, Suomi, Thiệp, Thái và Đan mạch

Bắt Đầu Download

Trước tiên,hãy coi qua beginners guide.Sẽ giúp bạn start mau hơn.

Software chống mail rác của SPAMfighter

Sự cần thiết

Hệ Điều hành

Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 (32bit / 64bit)

Chương Trình

Outlook 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 hoặc 2013 (Office). Outlook Express 5.5 (hoặc mới hơn) (32 bit). Windows Mail (Only 32bit), Windows Live Mail (POP3) hoặc Mozilla Thunderbird 17 (và các phiên bản trước).

Bộ nhớ

128 MB minimum

Dung lượng Đĩa

10 MB

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner