Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Chặn Spam với SPAMfighter

Giải pháp hoàn hão dành cho người sữ dụng với tư cách cá nhân hoặc là 1 kinh doanh nhỏ ,mà có nhu cầu ngăn chặn Spam cho điện nảo của họ.Với Outlook và Outlook Express rất là tiện để đặt SPAMfighter Pro.

Các bạn đang tìm kiếm cách ngăn spam? SPAMfighter Anti Spam Tool là dụng cụ để ngăn spam và junk cho hàng triệu PC và Server trong công đoàn và ở nhà trong̉ toàn quốc 237

Nếu bạn cần sự ngưng chặn spam cho điện tính, hoặc bạn cần sự bảo vệ spam cho chủ tính của bạn,thì bạn đã tới đúng địa điểm.

Bắt Đầu Download

SPAMfighter Standard là dụng cụ miển phí 100% dành riêng cho nhửng bạn xử dụng cho cá nhân.

Tính Năng

  • Thắng giãi thưởng về kỷ thuật ngăn spam
  • Bảo vệ chống lại "phishing", thư trộm cắp và những thư giả tạo
  • Ngăn spam cho tất cả tài khoản thư trong điện tính của bạn.
  • Ngôn ngữ Unique là một bộ lọc có năng lực ngưng spam,̣được ghi bằng ngôn ngữ riêng biệt
  • Tự động bảo vệ cho "mail" chính, tức là không bị mấṭ thư kinh doanh!
  • Blacklist và Block tên miền và thư.

Sử dụng rất là dể dàng

8,629,513 các bạn đả sử dụng SPAMfighter block spam, và trong 24 tiếng đồng hồ vưà qua |328 cać bạn SPAMfighter mới,đả được thưởng thức 1 trận chiến.Nếu các bạb nhận được thư rác mà không bị SPAMfighter phát hiện,người sử dụng block thư rác với 1 nút nhấn và nó sẻ bị block ra khỏi tất cả các bạn khác trong 1 giây.

SPAMfighter Standard là một dụng cụ miển phí dành cho Outlook, Outlook Express, Windows Mail và Mozilla Thunderbird và sẽ tự động ngăn chặn spam và phishing có thư gian trá .Bất cứ lúc nào bạn có thư mới ,sẽ được SPAMfighter kiểm.Nếu là spam ,xẽ bị loại bỏ vào thư mục spam ngay

Các sản phẩm thương mại

Đọc thêm

SPAMfighter Exchange Module, SPAMfighter Mail Gateway and SPAMfighter Hosted Mail Gateway là bộ lọc spam rất có công hiệu và dể dàng sử dụng,để bảo vệ cho hệ thống công ty chống lại spam và phishing giả trá.