Chọn ngôn ngữ

Sự xấu xa của phishing đã bành chướng mạnh.

Khỏi cần nghi ngờ - phishing là sự giả trá,mặc dù chỉ là 1 trong nhửng mầm mới,nó luôn kiếm cách nhử bạn,để mà móc túi của bạn.Và là 1 sự giả trá với kỷ thuật cao cả,vì vậy đả gây cho người xử dụng sự tin tưởng,đó là 1 kinh doanh hợp pháp

Bản chất phishing là "trộm cắp",giả tạo ra homepage có bộ mặt đáng tinh cậy với những logo và vân vân.Cũng với sự giả trá này nó đã tạo ra thư rác để mà lừa gạt những nạn nhân có mầm̉ năng,để đưa vào homepage giả trá.

Không may thay,là vẫn có nhửng kẻ phạm pháp,rình rập và kiếm cách để trộm sở hữu của bạn.Cũng với cách này ,kể từ khi nhân loại bắt đầu đưa và tăng nhửng vật có giá trị vào như trả tiền cho nhửng hàng hoá và sự phục vụ.

Vắn tắt:Phishing là 1 trong nhửnh hình dạng mới nhất của Spam.Hãy tránh xa nó!

Tải về cho Windows

Nếu bạn cần sự bảo vệ chống lại Phishing,Spam và sự trộm cắp đặc tính cho Home/Office PC hoặc là bạn cần sự bảo vệ cho Server chống lại Phishing và Spam,thì bạn đã tới đúng địa điểm.