Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Tổng Hỏi & Đáp về Spam

Thư rác là gì?
Thư rác là những thư mà bạn quen biết hoặc là những thư được gởi tới để quảng cáo về sản phẩm hay là phục vụ.

Spam có những loại nào?
Spam có nhiều loại. Đây là những loại Spam mà thường bắt gặp nhiều nhất:
Loại mà có đặc thù nhiều nhất, đó là những thư bao hàm những quảng cáo về sản phẩm và những sự phục vụ.Đặc thù , những thư này được bao hàm với những danh từ như là , viagra, loan, sex, etc. Tại Mỹ có thể dự định là nó sẽ được gởi mỗi ngày độ chừng 500 - 1,000 .

What can I do about viruses?
SPAMfighter is the number one tool for filtering spam, but if you want to get rid of viruses, you should take a look at VIRUSfighter.

Lời chỉ bảo hay:
Chớ có bao giờ mở thư spam và nhớ là phải luôn đóng preview pane lại, để cho chỉ có những bức thư mà bạn thật muốn coi được hiện lên mà thôi. Bức ảnh trong Email, thường được tạo ra, để Spammers có thể thấy được, bất cứ lúc nào bạn mở email, thì cũng có nghĩa là một đống Spam.
Cách đóng Preview Pane lại :
Outlook Express: Click View Menu > Layout và xoá dấu điễm bên cạnh Preview Pane.
Outlook Express 6.0 cho lựa chọn "Read all messages as plain text" . Đây cũng là một con đường tốt, để ngưng Preview Pane.
Outlook 2000/XP: Click View Menu > Preview Pane.
Outlook 2003: Click View Menu > Reading Pane > Off.

Làm cách nào để nhận được Support mau?
Nếu bạn đặt mua SPAMfighter Pro, bạn sẽ nhận được Premium Support. Đó có nghĩa là, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn, nội trong một ngày. Đặt mua SPAMfighter Pro, vui lòng theo Link nà. Để nhận Support, theo Link này.

Download SPAMfighter miển phí !

Tải về cho Windows