Chọn ngôn ngữ

Bộ lọc thư rác cho CMailServer Mail Server

Máy chủ CMailServer mail xứng đáng là bộ lọc chống spam tốt nhất trong thị trường và củng không được nghi là SPAMfighter Anti Spam Server.Bạn có thể đặt SPAMfighter vào server của bạn hoặc sử dụng hosted solution của chúng tôi.Cả 2 giải pháp đều có hiệu lực và dể sử dụng cho sự bảo vệ CMailServer mail server chống spam và phishing giả trá. Hảy coi kỷ 2 giải pháp lọc spam sau đây và máy chủ CMailServer mail của bạn sẻ chóng được sự bảo vệ.

Awards

SPAMfighter Mail Gateway

Đọc thêm

Awards

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

Đọc thêm