Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Vật mềm chặn spam của SPAMfighter được miển phí

Các bạn đang tìm kiếm cách ngăn spam? SPAMfighter Anti Spam Tool là dụng cụ để ngăn spam và junk cho hàng triệu PC và Server trong công đoàn và ở nhà trong̉ toàn quốc 223

SPAMfighter là công ty lãnh đạo sáng tác vật mềm ngăn chặn spam tại Âu Châu - Chúng tôi đang ngăn chặn spam cho hàng trăm hàng ngàn điện tính và chủ tính tại nhà hoặc trong công ty.

8,600,676 các bạn đả sử dụng SPAMfighter block spam, và trong 24 tiếng đồng hồ vưà qua |275 cać bạn SPAMfighter mới,đả được thưởng thức 1 trận chiến.Nếu các bạb nhận được thư rác mà không bị SPAMfighter phát hiện,người sử dụng block thư rác với 1 nút nhấn và nó sẻ bị block ra khỏi tất cả các bạn khác trong 1 giây.

SPAMfighter Standard là 1 dụng cụ Block Spam miển phí,dùng được cho Outlook, Outlook Express, Windows Mail và Mozilla Thunderbird.Nó tự động block spam và phishing giả trá rất hiệu nghiệm.

Bắt Đầu Download

Bất cứ khi nào mà có thư mới nhập,nó sẻ tự động được kiểm tại SPAMfighter.Nếu là rác,nó sẻ bị loại ra khỏi mục rác của bạn.Nếu bạn mà nhận được thư rác mà không bị phát hiện,hảy nhấn nút Spam Blocker và ̀thư rác sẻ bị loại ra khỏi tất cả 8,600,676 SPAMfighters khác trong 237 quốc gia/diện tích trong 1 giây.

 • SPAMfighter Standard là dụng cụ miển phí 100% dành riêng cho người dùng cho cá nhân
 • Được giãi thưởng về kỷ nghệ Spam Blocker
 • Bảo vệ chống lại "phishing", thư trộm cắp và những thư giả tạo
 • Bảo vệ tất cả tài khoản email trong điện tính của bạn.
 • Tự động quản lý thư sạch
 • Dụng cụ bộ lọc bằng ngôn ngữ đặc biệt
 • Tự động bảo vệ cho "mail" chính, tức là không bị mấṭ thư kinh doanh!
 • Blacklist và Block tên miền và thư.
 • Đảm bảo sự bí mật - chúng tôi sẽ không coi thư của bạn.
 • Nền tảng không có bộ lọc cho câu thông thường hoặc câu " trigger ".Cho phép vài nội dung.
 • Tiếng Việt, Anh, Đức, Tây ban nha, Pháp, Í, Hy lập, Hoà lan, Liên xô, Nhật bổn,
  Bồ đào nha,Bun ca ri, Trung quốc, Thụy điển, Na uy, Suomi, Thiệp, Thái và Đan mạch
Bắt Đầu Download

Sự cần thiết

Hệ Điều hành

Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 (32bit / 64bit)

Chương Trình

Outlook 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 hoặc 2013 (Office). Outlook Express 5.5 (hoặc mới hơn) (32 bit). Windows Mail (Only 32bit), Windows Live Mail (POP3) hoặc Mozilla Thunderbird 17 (và các phiên bản trước).

Bộ nhớ

128 MB minimum

Dung lượng Đĩa

10 MB

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner