Chọn ngôn ngữ

Bộ lọc thư rác miễn phí cho Mozilla Thunderbird

SPAMfighter đả đưa ra một bộ lọc chống thư rác an toàn, kiên cố và có hiệu nghiệm nhất, trong thị trường hiện nay. Nếu bạn đang sữ̉ dụng Thunderbird và mong được giải thoát từ Spam, chỉ cần cài đặt SPAMfighter. Và nếu như bạn sử dụng nó cho tư, nó hoàn miễn phí 100%

Bộ lọc thư rác miễn phí cho Mozilla Thunderbird

Bất cứ khi nào mà có thư mới nhập,nó sẻ tự động được kiểm tại SPAMfighter.Nếu là rác,nó sẻ bị loại ra khỏi mục rác của bạn.Nếu bạn mà nhận được thư rác mà không bị phát hiện,hảy nhấn nút Spam Blocker và ̀thư rác sẻ bị loại ra khỏi tất cả 8,712,465 SPAMfighters khác trong 237 quốc gia/diện tích trong 1 giây.

Tính năng

  • Bảo vệ chống lại "phishing" có đặc tính trộm cắp và email gian trá .
  • Tự động bảo vệ cho "mail" chính, tức là không bị mấṭ thư kinh doanh!
  • Blacklist và Block tên miền và thư
  • Đảm bảo sự bí mật - chúng tôi sẽ không coi thư của bạn.
  • Ngôn ngữ Unique là 1 bộ lọc có năng lực giúp bạn chặn E-mail, được ghi bằng ngôn ngữ đặc tính.

SPAMfighter có 2 bản dịch:

SPAMfighter Standard

Là sản phẩm miễn phí cho 1 tháng.Sau thời gian thí nghiệm,bạn có thể chọn mua với lệ phí là US$29.00 và giử bản dịch Pro,nếu không thì bạn sẽ được hạ cấp sử dụng SPAMfighter Standard miễn phí. Bạn có thể sử dụng SPAMfighter Pro ở các công ty và những môi trường kinh doanh khác và tăng thêm sự bảo vệ,thêm chi tiết tại đây.

Sự cần thiết

Hệ Điều hành

Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 (32bit / 64bit)

Chương Trình

Mozilla Thunderbird