Chọn ngôn ngữ

Ảnh chụp màn hình FULL-DISKfighter

Bắt đầu Tại đây
Giao diện FULL-DISKfighter sử dụng nhanh chóng và vô cùng đơn giản và có thể cung cấp cho ổ cứng của bạn một bản duyệt xem trước. Để dễ dàng tối ưu hóa và làm sạch ổ đĩa cứng của mình, bạn có thể chọn bất kỳ hoặc tất cả trong số bốn công cụ có giá trị để chạy một bản phân tích toàn diện.

Tổ Chức Lại!
FULL-DISKfighter cho phép bạn dễ dàng theo dõi việc sử dụng trên ổ đĩa cứng của mình với công cụ Tổ chức đơn giản cho phép phân tích, chống phân mảnh và tái tổ chức các file giúp cho bạn có thêm ngay không gian ổ cứng.

Quét Tùy Ý Theo Cách Riêng Của Bạn
FULL-DISKfighter cho phép bạn lựa chọn khu vực trên ổ đĩa cứng của mình để quét các file muốn xóa bỏ như các file Windows và file nhật ký cũ. Quá trình này sẽ được hiển thị trên một giao diện dễ sử dụng.

Làm sạch Rác!
FULL-DISKfighter cho phép bạn xem trước các file lớn đang chiếm không gian trên ổ đĩa cứng của mình. Bạn có thể tùy chọn từng file hoặc tất cả các file trong ổ cứng của mình để làm sạch. Hãy nhớ rằng không file nào được làm sạch hoặc xóa bỏ nếu không được bạn cho phép!

FULL-DISKfighter lấy ra những file rác và nhanh chóng khôi phục lại không gian ổ cứng! Hãy dùng thử miễn phí!

Tải về cho Windows