Chọn ngôn ngữ
FULL-DISKfighter

Yêu cầu trợ giúp đối với FULL-DISKfighterở đây

Hãy xem kỹ phần FAQ, có thể câu trả lời cho câu hỏi của bạn đã được ghi ở đấy.
Hãy chắc chắn bạn đã cài đặt bản FULL-DISKfighter mới nhất. Xem ở đây để biết khi nào phiên bản mới nhất được công bố.


FULL-DISKfighter FAQ


Phiên bản mới nhất

Mở lệnh đơn FULL-DISKfighter của bạn, chọn "Start -> All Programs -> Fighters -> FULL-DISKfighter -> FULL-DISKfighter" chọn "ID Người dùng" ở góc dưới cùng bên phải của lệnh đơn FULL-DISKfighter. Bạn sẽ nhận được một trình đơn tại chỗ, nơi bạn có thể nhìn thấy ID Người dùng của mình.

NOTE that if you contact us for any technical issues or questions you need to contact us in English, German, Spanish, Swedish, Norwegian, Dutch, Danish, Chinese, Czech or Thai.

We are sorry for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding.

User ID:
Phiên bản Windows: (*)
Bạn có sử dụng phần mềm chống Virus nào không??
Nếu loại khác, thì là gì?
Tên của bạn: (*)
Địa chỉ Email của bạn: (*)
Vui lòng mô tả vấn đề bạn gặp phải? (*)

  

FULL-DISKfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00