Hiện tại SPAMfighter đả có thể dùng được trong Việt ngữ

Copenhagen, Denmark March 3, 2009 - Hôm nay là ngày chính thức, SPAMfighter hiện tại đả có trong Việt Ngữ cho Outlook, Outlook Express, Windows Mail và Thunderbird.
Hiện tại các bạn Việt Nam đả có thể hưởng được sự thuận tiện của Website tiếng Việt và cũng có thể tải SPAMfighter client xuống bằng ngôn ngữ của họ. Những cải tiến tiếp sau đây đả được hoàn tất cho SPAMfighter client:


- Bộ lọc ngôn ngữ bằng tiếng Việt
- Hỗ trợ tiếng Việt
- White listing/blacklisting mails bằng tiếng Việt


Phiên bản định vị của SPAMfighter client đả được hổn hợp cùng trụ sở hỗ trợ, sẽ giúp củng cố cộng đồng SPAMfịghter châu Á. Càng có nhiều User "block" càng nhiều "Spam", sẽ càng gây khó khăn cho "Spammer", để thâm nhập vào trong cộng đồng SPAMfighter.
"Chúng tôi rất là kích động, được nhập vào thị trường Việt Nam và có thể cung cấp cho họ một sản phẫm bằng ngôn ngữ của họ.
Đả được tán thành của Henrik Sørensen, CEO and co-founder of SPAMfighter.
SPAMfighter là một cộng đồng lọc bỏ Spam, đang lọc Spam ra cho trên 6 triệu User trong toàn cầu. Nếu có SPAMfighter user nhận được thư spam, họ có thể tố cáo nó bằng một cú click chuột. Khi thư rác đả bị tố giác đủ lượt, nó sẽ bị lọc bỏ ra cho tất cả bạn SPAMfighter khác trong toàn cầu, làm cho phần đông của các SPAMfighter không còn thấy thư spam này.
SPAMfighter, công ty đứng đầu về Anti-Spam tại châu Âu, bảo bọc cho hơn 6 triệu user, từ 224 countries/areas và nền tảng được đặt tại Đan Mạch (Scandinavia). Henrik Sørensen, Martin Thorborg là những nhân vật đả sáng lập và cũng là chủ của SPAMfighter.
Phiên bản SPAMfighter PRO có thể sử dụng được cho 30 ngày miễn phí. Đồng thời SPAMfighter cũng cung cấp cho những bạn sử dụng tư, một phiên bản miễn phí, mà đả đoạt được giải thưởng về chuyên cụ lọc thư rác. Cả hai phiên bản, có thể tải xuống tại nơi đây: http://www.spamfighter.com/Lang_VI/

Virusfighter - VIRUSfighter Pro là sự bảo vệ của bạn, chống lại Virus và các vật mềm có tính chất hiễm độc, mà có thể phá hoại máy vi tính của bạn.
Spywarefighter - Loại bỏ Spyware và các vật mềm hiễm độc khác.

» SPAMfighter - 03-03-2009

3 simple steps to update drivers on your Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Email bừa bộn với thư rác? Bộ lọc thư rác miễn phí!

Dear Reader

We are happy to see you are reading our IT Security News.

We do believe, that the foundation for a good work environment starts with fast, secure and high performing computers. If you agree, then you should take a look at our Business Solutions to Spam Filter & Antivirus for even the latest version of Exchange Servers - your colleagues will appreciate it!

Go back to previous page
Tiếp tục