เลือกภาษา

OUTDATEfighter เป็นโปรแกรมที่ช่วยอัพเดทซอฟท์แวร์

เริ่ม ดาวน์โหลด สำหรับ Windows

สิ่งที่โปรแกรมนี้ต้องการ

ระบบประมวลผล (OS: Operating System)

Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 (32bit / 64bit)
, และ Windows Server 2003/2008

หน่วยความจำ

หน่วยความจำอย่างน้อย 128 MB

พื้นที่ว่างในดิสค์ของคุณ

15 MB

เวอร์ชั่น

เวอร์ชั่น

1.1.97

วันออกจำหน่าย

2018-02-02

ภาษา

ไทย, ภาษาอังกฤษ, จีน, เยอรมัน, ดัตช์, เดนมาร์ก, เช็ก