Избор на език

Проучване за бавни компютри

Чрез онлайн анкета, запитахме 500 потребители относно качеството на работа на техните компютри и направихме много интересни изводи.

Въпрос 1

1. От колко време притежавате компютъра си?

Въпрос 2

2. Как работи компютърът ви според вас, в сравнение с деня, в който го закупихте?

Въпрос 3

3. Доволни ли сте от времето, за което стартира компютърът ви?

Въпрос 4

4. Удовлетворение от времето за стартиране, съпоставено с възрастта на компютъра.

Въпрос 5

4. Удовлетворение от времето за стартиране, в зависимост от операционната система

Въпрос 6

6. Работа на компютъра, съпоставена с операционната система.

Въпрос 7

7. Според вас, каква е причината компютърът ви да работи по-бавно?

Въпрос 8

8. Имате ли намерение да си купите нов компютър през следващата година?

Въпрос 9

9. Какво ще направите, за да подобрите скоростта на вашия компютър?

Сканирайте безплатно със SLOW-PCfighter

Стартирай свалянето за Windows