Chọn ngôn ngữ
SLOW-PCfighter

Yêu cầu trợ giúp đối với SLOW-PCfighterở đây

Hãy xem kỹ phần FAQ, có thể câu trả lời cho câu hỏi của bạn đã được ghi ở đấy.
Hãy chắc chắn bạn đã cài đặt bản SLOW-PCfighter mới nhất. Xem ở đây để biết khi nào phiên bản mới nhất được công bố.


SLOW-PCfighter FAQ


Phiên bản mới nhất

Mở trình đơn SLOW-PCfighter của bạn từ "Start -> All Programs -> SLOW-PCfighter -> SLOW-PCfighter" Nhắp chuột vào "Tên người dùng" ở góc dưới bên phải của trình đơn SLOW-PCfighter. Bạn sẽ thấy một Popup hiện lên và thấy được Tên người dùng của bạn trên đó.

NOTE that if you contact us for any technical issues or questions you need to contact us in English, German, Spanish, Swedish, Norwegian, Dutch, Danish, Chinese, Czech or Thai.

User ID:
Phiên bản Windows: (*)
Bạn có sử dụng phần mềm chống Virus nào không??
Nếu loại khác, thì là gì?
Tên của bạn: (*)
Địa chỉ Email của bạn: (*)
Vui lòng mô tả vấn đề bạn gặp phải? (*)

  

SLOW-PCfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner