Επιλογή γλώσσας

Πως να αλλάξετε τις εγγραφές MX για φιλτράρισμα spam

Οι εγγραφές MX (εγγραφές εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι ένας ειδικός τύπος εγγραφής πόρων στο Σύστημα Ονόματος Τομέα που καθορίζει έναν υπεύθυνο εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποδοχή μηνυμάτων για λογαριασμό του τομέα ενός παραλήπτη και μία αξία προτίμησης που χρησιμοποιείται για να δώσει προτεραιότητα στην διανομή μηνυμάτων αν είναι διαθέσιμοι πολλαπλοί εξυπηρετητές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν ο τομέας σας είναι καταχωρημένος, του εκχωρούνται πολλαπλές εγγραφές DNS, που του επιτρέπει να ανιχνεύεται στο Internet. Αυτά περιλαμβάνουν εγγραφές MX, που καθοδηγούν την ροή ταχυδρομείου του τομέα. Για να μπορούν οι χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα, οι εγγραφές MX του τομέα του πρέπει να καταδεικνύουν ένα σέρβερ που μπορεί να επεξεργαστεί το ταχυδρομείο τους. Για να μπορέσει το SPAMfighter να φιλτράρει τα μηνύματά σας θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των εγγραφών MX. Πρόκειται για μία κανονική διαδικασία για όλα τα φίλτρα spam που φιλοξενούνται.

Δείτε τα γραφικά μας παρακάτω για το τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ταχυδρομείου και φιλτραρίσματος spam.

Για να αλλάξετε την εγγραφή MX πρέπει απλά να επικοινωνήσετε με τον δικό σας πάροχο Internet (ISP) ή την εταιρεία που φιλοξενεί το όνομα τομέα DNS σας. Θα σας ζητήσουν το Fully Qualified Domain Name (FQDN) και μία νέα διεύθυνση IP του διακομιστή αλληλογραφίας σας. Αν εγγραφείτε στο SPAMfighter Hosted Mail Gateway θα λάβετε ένα e-mail με την καινούρια διεύθυνση IP σας.

Πρόκειται για μία γενική προοπτική του πως γίνεται η διαχείριση του ταχυδρομείου για τους μη-ειδήμονες

Πρόκειται για μία γενική προοπτική του πως γίνεται η διαχείριση του ταχυδρομείου για τους μη-ειδήμονες
 • Εσείς (A) στέλνετε ένα e-mail σε ένα απομακρυσμένο παραλήπτη (B) και αυτό παραδίδεται άμεσα.

Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα

Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα
 • Εσείς (A) θέλετε να στείλετε ένα e-mail σε έναν απομακρυσμένο παραλήπτη (D)
 • Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι πως το πρόγραμμα e-mail σας στέλνει το e-mail σε ένα διακομιστή αλληλογραφίας (B)
 • Ο εξυπηρετητής αλληλογραφίας (B) ρωτάει τον εξυπηρετητή DNS που στον κόσμο έχει ο παραλήπτης (D) αποθηκευμένα τα e-mails του
 • Ο εξυπηρετητής DNS απαντάει στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας (B) με την λεγόμενη εγγραφή MX που έχει τη διεύθυνση του εξυπηρετητή αλληλογραφίας (C) του παραλήπτη (D)
 • Ο εξυπηρετητής αλληλογραφίας (B) στέλνει το e-mail στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας του παραλήπτη (C)
 • Ο παραλήπτης (D) ανακτεί το e-mail από τον εξυπηρετητή αλληλογραφίας του (C)

Με αυτό τον τρόπο διαχειριζόμαστε τα μηνύματα spam όταν είναι ενεργοποιημένο το SPAMfighter και οι εγγραφές MX έχουν τροποποιηθεί

Με αυτό τον τρόπο διαχειριζόμαστε τα μηνύματα spam όταν είναι ενεργοποιημένο το SPAMfighter και οι εγγραφές MX έχουν τροποποιηθεί
 • Εσείς (A) θέλετε να στείλετε ένα e-mail σε έναν απομακρυσμένο παραλήπτη (E)
 • Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι πως το πρόγραμμα e-mail σας στέλνει το e-mail σε ένα διακομιστή αλληλογραφίας (B)
 • Ο εξυπηρετητής αλληλογραφίας (B) ρωτάει τον εξυπηρετητή DNS που στον κόσμο έχει αποθηκευμένα ο παραλήπτης (E) τα e-mails του
 • Ο εξυπηρετητής DNS απαντάει στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας (B) με μία εγγραφή MX που καταδεικνύει τον σέρβερ όπου το SPAMfighter φιλοξενεί το αντισπαμικό φίλτρο
 • Ο εξυπηρετητής αλληλογραφίας (B) στέλνει το e-mail στον σέρβερ που φιλοξενείται το αντισπαμικό φίλτρο του SPAMfighter (C)
 • Το SPAMfighter ελέγχει το e-mail για σπαμ / κακόβουλο λογισμικό και θα το στείλει στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας (D) μόνο αν το e-mail κριθεί σαν ασφαλές
 • Ο παραλήπτης (E) ανακτάει το ελεύθερο από σπαμ / κακόβουλο λογισμικό e-mail από τον εξυπηρετητή αλληλογραφίας του (D)

Sign up

30 ημέρες δωρεάν

Απαιτήσεις

Ένα ή περισσότερα πεδία ορισμού με επαρκές setup διακομιστών email