Επιλογή γλώσσας
SPAMfighter

Χρησιμοποιώ IMAP;

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν χρησιμοποιείτε IMAP.

Επιλέξτε εφαρμογή e-mail

Outlook Express

1. Ανοίξτε Outlook Express και κάντε κλικ «Εργαλεία»

Do you use IMAP?

2. Κάντε κλικ «Λογαριασμοί...»

Do you use IMAP?

3. Επιλέξτε «Αλληλογραφία»

Do you use IMAP?

4. Επιλέξτε το λογαριασμό αλληλογραφίας σας και κάντε κλικ «Ιδιότητες»

Do you use IMAP?

5. Επιλέξτε «Διακομιστές»

Do you use IMAP?

6. Τι αναφέρεται στο: «Ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι διακομιστής»;
Αν αναφέρει το IMAP, τότε το χρησιμοποιείτε, διαφορετικά όχι.

Do you use IMAP?

SPAMfighter λειτουργεί με
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

και
Windows Vista & Windows XP

Είμαστε επίσης υπερήφανοι που είμαστε

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner