Επιλογή γλώσσας
SPAMfighter

SPAMfighter Exchange Module screenshots

Μεγιστοποίηση εικόνας με κλικ επί αυτής.

SPAMfighter Exchange Module screenshots

Η Αυτοτελής Μονάδα Exchange του SPAMfighter (SEM), είναι η εύχρηστη αντί-spam λύση για Διακομιστές Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 και 2016.

Στιγμιότυπα οθόνης SPAMfighter Exchange Module (SEM)

Η Αυτοτελής Μονάδα Exchange του SPAMfighter ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τους διακομιστές Microsoft Exchange, και αποτελεί μία πολύ γρήγορη και ασφαλή λύση. Καθώς φτάνουν τα email και ο διακομιστής Exchange τα προωθεί στους παραλήπτες τους, η SEM δημιουργεί μία μοναδική κωδικοποιημένη υπογραφή για κάθε μήνυμα και την αποστέλλει στο διακομιστή SPAMfighter για αξιολόγηση. Αν ο διακομιστής SPAMfighter καθορίσει πως το μήνυμα είναι spam, ειδοποιεί τη SEM και το μήνυμα spam μεταφέρεται στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του χρήστη.

SPAMfighter Exchange Module screenshots

Η Αυτοτελής Μονάδα Exchange του SPAMfighter προσφέρει επίσης αναφορές, έτσι ώστε οι διαχειριστές να μπορούν να δούνε στατιστικά για τον αριθμό των μηνυμάτων που φιλτράρει η SEM, πόσοι χρήστες είναι ενεργοποιημένοι και πολλά άλλα.

SPAMfighter Exchange Module screenshots

Επιπλέον, η SEM είναι πολύ απλή για τους τελικούς χρήστες, καθώς τα μηνύματα spam μετακινούνται αυτόματα στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η SEM απλοποιεί τη διαχείριση και κρατάει την παραμετροποίηση μακριά από τον υπολογιστή του υπαλλήλου, ενώ παράλληλα παρέχει επιλογές για ατομικό έλεγχο του τελικού χρήστη κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή.