เลือกภาษา
SPAMfighter

รูปตัวอย่าง (SEM)

คุณสามารถขยายภาพได้โดยการคลิกมัน

รูปตัวอย่าง (SEM)

SPAMfighter Exchange Module (SEM) เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายต่อการใช้งานในการตรวจจับสแปมและไวรัส สำหรับ Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 และ 2016

รูปตัวอย่าง (SEM)

SPAMfighter Exchange Module สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Exchange Server ได้อย่างไร้ปัญหาติดขัด สามารถทำให้ระบบประมวลผลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
เมื่อมีอีเมลใหม่เข้ามาและ Exchange Server เชื่อมต่อกับอีเมลแอดเดรสที่ส่งมา SEMจะสร้างข้อความให้เป็นรหัสสัญญานเฉพาะสำหรับข้อความแต่ละข้อความแล้วส่งไปยังเซอร์เวอร์สแปมไฟท์เตอร์เพื่อประมวลผล ถ้าเซอร์เวอร์สแปมไฟท์เตอร์ตัดสินว่าข้อความนั้นคือสแปม มันจะแจ้งให้ SEM ทราบและสแปมเมลนั้นจะถูกย้ายไปยังแฟ้มเก็บสแปมของผู้ใช้

รูปตัวอย่าง (SEM)

SPAMfighter Exchange module ยังมีการนำเสนอรายงานอีกด้วย เพื่อผู้ดูแลควบคุมสามารถตรวจสอบสถิติจำนวนข้อความที่ SEM ได้กลั่นกรองไว้ มีผู้ใช้งานในเซอร์เวอร์เท่าไร และอื่นๆอีกมากมาย

รูปตัวอย่าง (SEM)

นอกจากนี้ SEM ยังสามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ดังเช่นสแปมจะถูกย้ายไปยังแฟ้มเก็บสแปมโดยอัตโนมัติ ระหว่างที่ SEM บริหารการประมวลผลให้ง่้ายยิ่งขึ้นให้กับตัวซอฟท์แวร์ก็จะแสดงผลออกมาบนหน้าจอของพนักงาน และมันยังจัดตั้งค่าการใช้งานสำหรับควบคุมเฉพาะบุคคลเพื่อผู้ใช้งานคนอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารดูแลระบบต้องการ