1716 Cách làm việc của SPAMfighter Exchange Module là sao? - SPAMfighter
Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

Before installing SEM

+ What operating systems does SPAMfighter Exchange Module support?

+ What versions of Exchange Server does SPAMfighter Exchange Module support?

+ Can we try SEM for free?

+ Giá của SEM là bao nhiêu?

+ Do you have a White Paper for SEM?

+ Is there any risk that installing SEM will interfere with my Exchange Server?

+ What does SEM send to SPAMfighter and what does SEM receive from the outside world?

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu tiến trình cài đặt không hoàn tất?

+ What happens if the application fails?

+ Cách làm việc của SPAMfighter Exchange Module là sao?

SPAMfighter Exchange Server Module tích hợp liền mạch với Microsoft Exchange Server mà làm cho các giải pháp rất nhanh.

Khi một có email nhập và Exchange Server đưa nó về địa chỉ của nó, SEM tạo ra một chữ ký duy nhất cho mỗi tin nhắn và gửi nó tới SPAMfighter để phân tích. Nếu SPAMfighter Server xác định rằng tin báo là thư rác, nó sẽ thông báo cho SEM và thư rác sẽ bị chuyển vào mục thư rác của user.

SPAMfighter Exchange Server Module cũng cung cấp các báo cáo, do đó, các quản trị viên có thể xem xét số liệu trong thống kê là SEM đã lọc bao nhiêu tin báo rồi, bao nhiêu người sử dụng được kích hoạt và nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, SEM rất đơn giản để sử dụng cho người dùng cuối cùng là thư rác sẽ tự động di chuyển vào thư mục thư rác. Đồng thời SEM đơn giản hoá việc quản lý và lưu lại phần mềm và các cấu hình Desktop của nhân viên, nó cũng cho phép cho sự kiểm soát cá nhân cho người sử dụng cuối cùng, nếu quản trị viên quyết định họ muốn điều này

+ How is privacy protected?

+ How many email accounts does SPAMfighter Exchange Module support?

+ How is an email determined to be spam?

+ When an email is determined to be spam, what happens?

+ Can you disable filtering on a single mailbox?

+ Can SEM work with Antivirus software installed on the Exchange Server?

+ Is SPAMfighter Microsoft Certified?


Installing SEM


Using SEM


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SPAMfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00