1950 Thanh công cụ SEM - SPAMfighter
Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

Before installing SEM


Installing SEM


Using SEM

+ Tôi có thể chuyển hướng thư rác vào tài khoản quản trị viên?

+ Thanh công cụ SEM

Khung thanh SEM biểu hiện "No connection to SEM"

Không có kết nối với SEM được hiển thị, nếu như Thanh công cụ SEM không thể đọc thông tin từ các dịch vụ SPAMfighter.

Thường xảy ra từ lỗi mà đả được biết trong Microsoft Outlook 2003 / 2007 - khi nó được cấu hình để sử dụng "Cached mode"

Yêu cầu làm theo đây 1. Tắt Cached mode trongOutlook
2. Đóng và mở lại Outlook
3. Hoạt động lại Cached mode
4. Đóng và mở lại Outlook

Ngoài ra, hãy coi lại là bạn đả có tất cả các dịch vụ mới nhất cho Microsoft Outlook - kiểm tra tại đây

(Lưu ý: Khởi động Windows Update sẽ không nhất thiết phải cập nhật Microsoft Outlook)

Cuối cùng, Hãy kiễm coi lại là những người sử dụng đang được SPAMfighter Exchange Module lọc cho.

Thanh công cụ của OWA

Không có thanh công cụ của SPAMfighter hiển thị trong OWA

Điều này thường xuyên xảy ra vì một số tác phẩm đã được lưu trữ ở địa phương trong các trình duyệt của trương mục.

1. Đăng nhập vào OWA
2. Làm một lực lượng mới, bằng cách giữ CTRL trong khi bạn nhấp chuột vào nút Refresh

Vấn đề này cũng có thể xảy ra, nếu một gói dịch vụ đã được cài đặt trên Exchange mà sau khi Thanh công cụ SPAMfighter OWA đã được cài đặt.

1. Bỏ cài đặt thanh công cụ của OWA
2. Cài đặt lại thanh công cụ của OWA

Cuối cùng, chắc chắn là những người sử dụng đang nhận được sự lọc của SPAMfighter Exchange Module

 

+ Email spoofing can be minimized

+ How to scan redirected emails

+ Do SEM filter outgoing e-mails for spam/malware?


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SPAMfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00