Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Có phải tôi sử dụng IMAP không?

Chỉ dẩn này sẽ cho bạn biết,có phải bạn đang sử dụng IMAP không.

Đóng tài khoản e-mail:

Outlook Express

1. Mở Outlook Express và nhấn lên "Tools"

Do you use IMAP?

2. Nhấn lên "Accounts..."

Do you use IMAP?

3. Chọn "Mail"

Do you use IMAP?

4. Chọn tài khoản mail của bạn và nhấn "Properties"

Do you use IMAP?

5. Chọn "Servers"

Do you use IMAP?

6. Nghĩa là sao,nếu mà hiện lên cho thấy: "My incoming mail server is a server"?
Nếu nó hiện lên là IMAP,tức là bạn đang sử dụng IMAP, bằng không sẽ không .

Do you use IMAP?

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner