Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter for Lotus Notes/Domino Server

Tính giá

Số lượng hộp thư:   Giá thông thường là 30.00 USD  cho mỗi người sử dụng, trong khi bạn chỉ phải trả 30.00 USD 
Số lượng: 5
Khoảng thời gian:
Giá cho người dùng: 30.00 USD
Tổng số: 150.00 USD
Giảm giá: 0 %
 
Giá bao gồm luôn sự hỗ trợ và nâng cấp miển phí.
Sản phẩm này được bán tại lô của 5 người sử dụng.

Diners Club  MasterCard  Visa  Maestro  JCB  Eurocard  Visa Electron  Discover  American Express  Paypal  echeck  Bank Transfer  

Bảng giá cho

3 Năm giấy phép

Tên sản phẩm Giá cho người dùng Giảm giá
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 5 users USD 67.50 25 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 10 users USD 60.75 32 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 25 users USD 56.70 37 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 50 users USD 52.65 41 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 75 users USD 50.40 44 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 100 users USD 48.26 46 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 200 users USD 36.28 60 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 500 users USD 23.51 74 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 1000 users USD 18.51 79 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 1750 users USD 15.08 83 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 2500 users USD 11.90 87 %

2 Năm giấy phép

Tên sản phẩm Giá cho người dùng Giảm giá
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 5 users USD 51.00 15 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 10 users USD 45.90 23 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 25 users USD 42.84 29 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 50 users USD 39.78 34 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 75 users USD 38.08 37 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 100 users USD 36.47 39 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 200 users USD 27.41 54 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 500 users USD 17.76 70 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 1000 users USD 13.98 77 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 1750 users USD 11.39 81 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 2500 users USD 8.99 85 %

1 Năm giấy phép

Tên sản phẩm Giá cho người dùng Giảm giá
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 5 users USD 30.00 0 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 10 users USD 27.00 10 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 25 users USD 25.20 16 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 50 users USD 23.40 22 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 75 users USD 22.40 25 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 100 users USD 21.45 28 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 200 users USD 16.12 46 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 500 users USD 10.45 65 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 1000 users USD 8.22 73 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 1750 users USD 6.70 78 %
SPAMfighter for Lotus Notes/Domino server 2500 users USD 5.29 82 %