Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Ảnh chụp màn hình (SEM)

Có thể phóng to hình ảnh bằng cách nhấp chuột lên nó.

Ảnh chụp màn hình (SEM)

SPAMfighter Exchange Module (SEM),là giải pháp dể sử dụng để lọc bỏ spam và virus cho Microsoft Exchange Server 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 or Microsoft Small Business Server (SBS).

Ảnh chụp màn hình (SEM)

SPAMfighter Exchange Module tích hợp thông suốt với Microsoft Exchange Server, điều này giúp sử dụng giải pháp rất nhanh chóng và an toàn. Khi email đến và Máy chủ Exchange định tuyến tới những người được gửi, SEM tạo một chữ ký được mã hóa duy nhất cho mỗi thư và gửi thư đó tới Máy chủ SPAMfighter để đánh giá. Nếu Máy chủ SPAMfighter xác định thư là thư rác thì Máy chủ đó sẽ thông báo cho SEM và thư rác đó sẽ được di chuyển tới thư mục thư rác của người dùng.

Ảnh chụp màn hình (SEM)

Ngoài ra, SPAMfighter Exchange Module còn cung cấp tính năng báo cáo nên người quản trị có thể xem số liệu thống kê về số lượng thư mà SEM đang lọc, số lượng người dùng được phép và nhiều số liệu khác.

Ảnh chụp màn hình (SEM)

Ngoài ra, SEM rất dễ sử dụng đối với người dùng cuối vì thư rác được tự động di chuyển vào thư mục Thư rác. Ngoài ưu điểm là giúp đơn giản hóa công việc quản lý và không cần cài đặt phần mềm và đặt cấu hình cho máy tính của nhân viên, SEM còn cung cấp tùy chọn kiểm soát riêng lẻ đối với người dùng cuối theo yêu cầu của người quản trị.