Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter Screenshots

Có thể phóng to hình ảnh bằng cách nhấp chuột lên nó.

Giải pháp hoàn hão dành cho người sữ dụng với tư cách cá nhân hoặc là 1 kinh doanh nhỏ ,mà có nhu cầu ngăn chặn Spam cho điện nảo của họ.Với Outlook và Outlook Express rất là tiện để đặt SPAMfighter Pro.

Overview

Giải pháp hoàn hão dành cho người sữ dụng với tư cách cá nhân hoặc là 1 kinh doanh nhỏ ,mà có nhu cầu ngăn chặn Spam cho điện nảo của họ.Với Outlook và Outlook Express rất là tiện để đặt SPAMfighter Pro.

Trực tiếp xem thống kê thư rác mà đã bị SPAMfighter loại bỏ

Nếu bạn sử dụng SPAMfighter,bạn sẽ ngăn chặn spam ngay, và nếu mà còn nhận được nó,hãy tố cáo nó bằng pro-active.Chỉ với 1 nút nhấn nó sẽ bị loại ra khỏi tất cả sở hữu chung của members

Clients

Nếu bạn sử dụng SPAMfighter,bạn sẽ ngăn chặn spam ngay, và nếu mà còn nhận được nó,hãy tố cáo nó bằng pro-active.Chỉ với 1 nút nhấn nó sẽ bị loại ra khỏi tất cả sở hữu chung của members

Nếu bạn sử dụng SPAMfighter,bạn sẽ ngăn chặn spam ngay, và nếu mà còn nhận được nó,hãy tố cáo nó bằng pro-active.Chỉ với 1 nút nhấn nó sẽ bị loại ra khỏi tất cả sở hữu chung của members

Filters

Nế có thư mới nhập,nó sẻ tự động được kiểm tại SPAMfighter.Nếu là rác,nó sẻ bị loại ra khỏi mục SPAMfighter ngay.Nếu mà bạn nhận được thư rác mà không bị phát hiện,chỉ cần sử dụng 1 Click và nó sẻ bị loại ra khỏi tất cả |TotalSFUsers|SPAMfighters quốc gia 238 trong 1 giây.

Đã có ở nhiều ngôn ngữ: <strong>Tiếng Anh</strong>, Tiếng Đức, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha.

Settings

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Anh, Đức, Tây ban nha, Pháp, Í, Hy lập, Hoà lan, Liên xô, Nhật bổn,
Bồ đào nha,Bun ca ri, Trung quốc, Thụy điển, Na uy, Suomi, Thiệp, Thái và Đan mạch

SPAMfighter Pro Advantages

Download SPAMfighter miển phí !

Bắt Đầu Download

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner