Abeceda e-mail managementu


Jaké jsou hlavní mylné představy o příchozím e-mailu?

Koncoví uživatelé jsou často zmateni z toho, že jim ve schránce přistane zpráva, ačkoli jejich jméno nefiguruje v políčku adresátů. Jedním z vysvětlení může být, že jsou udáni v kolonce pro slepou kopii (bcc). Ve skutečnosti nejsou viditelné adresy v „To:" a „Cc:" nutně ve vztahu s faktickým seznamem adresátů. E-mailoví klienti tam umísťují adresy příjemců pouze ze zvyku.

Jedinou věcí, na níž kvůli směrování pohledu serveru záleží, je „obálka" (envelope) e-mailu. Toto lze rozvést na jednoduchém příkladu: Vezměte si kus papíru a napište na něj jakékoli jméno (kupříkladu Šárka). Vložte poté papír do obálky, na níž napíšete jméno jiné (třeba Hana). Nezáleží na tom, co je v obálce, takováto zpráva dojde vždy k Hance - ve skutečnosti a analogicky také na internetu.

Toho často zneužívají spammeři, kteří do hlavičky e-mailu na pozici adresátů rozhodně nezapisují kompletní seznam recipientů. Stejně tak mají prospěch z toho...

» Business world - Esther Schindlerová, Patrik Khudhur - 29-07-2009

3 jednoduché kroky jak aktualizovat ovladače na Windows PCSlow PC? Optimize your Slow PC with SLOW-PCfighter!Dostáváte spam? Spam filtr zdarma!

Exchange Antispam Filtr
Go back to previous page
Další